Politikerne i Holmestand opprettholder vedtaket om byggeforbud på Langøya

Lokalpolitikerne i Holmestrand bøyde ikke av for press fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Saken om forlengelse av deponeringen på Langøya går nå til Kommunal- og distriktsdepartementet. FOTO: ESPEN BRAATA

Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø i Holmestrand vedtok 16. august det tidligere varslede byggeforbudet på Langøya. Dette setter en stopper for NOAH Solution sine planer på øya.

Forlenget drift til 2030, slik Miljødirektoratet har gitt tillatelse til, krever nemlig at det bygges et anlegg for avvanning og pressing av filterkaker ved prosessanlegget. Dette er nødvendig for å kunne deponere over havnivå og fortsette driften til 2030. Vedtaket ble gjort med fire mot tre stemmer, og det var utvalgsmedlemmene fra MdG, Høyre, Kr.F og Frp som stemte imot.

Vedtaket nå er en bekreftelse av det midlertidige byggeforbudet som ble varslet i juni. Siden da har NOAH Solutions levert en omfattende redegjørelse om konsekvensene,  kommunaldirektøren i Holmestand hadde også innstilt på omgjøring av vedtaket. Også utvalgslederen Per Harald Agerup (Sp) argumenterte kraftig for det. – Resultatet av et forbud er at 75 norske industribedrifter og avfalls- og forbrenningsanlegg ikke vil ha noe tilbud om behandling av sine restfraksjoner innenlands etter 2024. I stedet blir det eksport av avfall, dårligere miljøløsninger, økt transport, økte CO₂-utslipp og klimaet blir taperen. Et forbud vil også aktivt sørge for at 100 arbeidsplasser lokalt blir nedlagt etter 2024, sa han på møtet ifølge Jarlsberg Avis.

Men det hjalp altså ikke, det gjorde det heller ikke at klima- og miljøminister Espen Barth Eide mandag besøkte Holmestrand og ba kommunepolitikerne omgjøre vedtaket fra juni. Men det var altså bare hans partifeller og utvalgslederen fra regjeringspartneren Sp som lyttet til det rådet.

Les mer om konsekvensene av vedtaket i Kretsløpets neste papirutgave nr 4-2022.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE