Ragn-Sells leter etter kommune som vil huse Ash2Salt-fabrikk nummer to

Det nye anlegget som skal gjenvinne salter fra flygeaske kan havne i Sør-Norge. Illustrasjon: Ragn-Sells.

I høst åpner miljøselskapet Ragn-Sells sitt første anlegg som i stor skala skal gjenvinne verdifulle råvarer fra flyveaske. Teknologien som kalles «Ash2Salt» trekker ut cirka 200 kilo salt fra hvert tonn aske som oppstår fra avfallsforbrenning. Ragn-Sells kunngjør nå i en pressemeldng sine planer om å investere i fabrikk nummer to som er tenkt lokalisert i Sør-Sverige, Sør-Norge eller i Danmark.

Administrerende direktør i Ragn-Sells AB Treatment & Detox, Mikael Hedström, oppfordrer interesserte vertskommuner til å ta kontakt. Foto: Ragn-Sells

– Det er høy interesse for Ragn-Sells sin nye fabrikk som gjenvinner salter fra flyveaske. Derfor vil vi nå planlegge for anlegg nummer to allerede før den første har åpnet. Nå leter vi etter en kommune med et egnet areal og som brenner for sirkulære løsninger, sier Mikael Hedström, administrerende direktør i Ragn-Sells AB Treatment  & Detox.

Når røykgassene fra forbrenning av avfall renses, dannes flyveaske. Asken inneholder høye nivåer av stoffer som kan være farlige, men også store mengder verdifulle ressurser som kalium, natrium og kalsium i saltform. Ash2Salt-teknologien som er utviklet og patentert av Ragn-Sells innovasjonsselskap EasyMining fungerer slik at miljøgifter fjernes fra asken, mens nyttige råvarer gjenvinnes og kan brukes for eksempel i plast, glass, papir, byggematerialer og bekjemping av is på veier, skriver selskapet i pressemeldingen.

–Hvis vi tar det på alvor å skape et bærekraftig samfunn, må vi bruke de ressursene vi allerede har om og om igjen. Vi ønsker å finne en kommune som er like opptatt av den sirkulære overgangen som vi er. Vi oppfordrer alle kommuner som er interessert, til å ta kontakt, sier Mikael Hedström i pressemeldingen.

Ragn-Sells opplyser at det nye anlegget vil bidra med:

Produksjon av salter med et klimaavtrykk mer enn 90 prosent lavere sammenlignet med tradisjonell produksjon

En investering i størrelsen SEK 600–700 millioner

Et sted mellom 15–20 nye arbeidsplasser i kommunen

Ragn-Sells sitt første anlegg bygges for tiden i Upplands-Bro nordvest for Stockholm. Anlegget vil bli satt i drift i andre halvår 2022 og vil ha kapasitet til å prosessere 150.000 tonn flyveaske hvert år. Fabrikk nummer to skal bygges på et egnet sted i Sør-Sverige, Sør-Norge eller Danmark.

Les også:

Byggestart for behandlingsanlegg for flyveaske i Sverige

Ny løsning for svensk aske.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE