SAR politianmeldt av DSB for leveransen til Returkraft

K +

DSB slår fast at det var innholdet i tankbilen til venstre som førte til eksplosjonen hos Returkraft, og følger nå opp med å politianmelde SAR. Foto: KBR/UAS Norway/Anders Martinsen.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har politianmeldt SAR for brudd på forskriften om transport av farlig avfall, da de leverte avfall til Returkraft 24. juni i fjor. – DSB mener at foreliggende dokumentasjon utgjør bevis for at det var det aktuelle brannfarlige avfallet som ble levert fra tankbilen som eksploderte, heter det i anmeldelsen.

I en rapport publisert før jul konkluderte DSB med at eksplosjonen ved Returkraft skyldtes innholdet i tanken på bilen fra SAR, som ble losset da det smalt i mottakshallen. Dette hadde et langt lavere flammepunkt enn forutsatt, førte til en opphopning av eksplosiv gass i bunkersen, som ble antent av gnister fra et pågående sveisearbeid.  Og nå følger altså direktoratet opp med å be politiet etterforske og påtale saken.

Som tidligere omtalt førte eksplosjonen til at syv personer ble skadet, to av dem alvorlig. Den påfølgende brannen ga også så store skader på anlegget at det var helt stengt i et halvt år og ikke kommer i full drift før til høsten. De økonomiske konsekvensene er beregnet til mellom 150 og 200 millioner kroner. DSB legger ikke skjul på at saken er alvorlig. – DSB har ikke funnet sammenlignbare straffesaker som kan angi straffenivået på denne overtredelsen, heter det i anmeldelsen, men DSB påpeker at brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven kan straffes med fengsel i inntil to år, dersom forholdet er forsettlig eller grovt uaktsomt.

Men også de økonomiske konsekvensene kan bli betydelige. Thomas Nilsen i KLP Skadeforsikring, som har Returkraft som kunde, har tidligere overfor Kretsløpet gitt uttrykk for at de følger politietterforskningen nøye. Dersom denne munner ut i en tiltale og senere dom kan SAR vente seg et saftig regresskrav fra selskapet.

Administrerende direktør Tor Olav Shibesvaag i Sar AS har mottatt anmeldelsen. Men overfor Fædrelandsvennen gir han uttrykk for at han ikke ønsker en offentlig dialog med Returkraft eller behandling av saken i mediene. – Slik jeg ser det er ingenting avgjort. Neste steg er at politiet registrerer anmeldelsen og gjør eventuelle tilleggsundersøkelser, sier han.

For politiet i Agder har allerede etterforsket saken i mange måneder. Etterforskningsleder Pål Espeland sier til Fædrelandsvennen at det gjenstår noen avhør i Stavanger-området før politiet nærmer seg en konklusjon. Om anmeldelsen fra DSB endrer på dette gjenstår å se.

SAR ble etablert i 1987 under navnet Spesialavfall Rogaland og spesialiserte seg etter hvert på å ta hånd om den økende mengden farlig avfall fra offshore-aktiviteten. I 1997 ble selskapet oppkjøpt av lokale investorer og ble et datterselskap av Westco. Selskapet vokste gjennom oppkjøp og nyetableringer, og er idag til stede ved oljebaser langs hele kysten fra Stavanger til Hammerfest.

I 2012 ble selskapet kjøpt opp av det britiske equityfondet Stirling Square Capital Partners, som har plassert rundt 3 milliarder euro i 31 selskaper, mange i Norden. Pengene kommer hovedsakelig fra forsikringsselskaper, pensjonsfond og andre fond i Europa og Nord-Amerika. SAR har hatt svake regnskapsmessige resultater de siste fem årene, i 2020 var årsresultatet minus 107 millioner kroner.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE