Tømming av brennbar væske utløste eksplosjonen

GexCon konkluderer i sin rapport med at det var innholdet fra tankbilen til venstre som fikk det til å eksplodere i mottakshallen til Returkraft 24. juni. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen.

– Et bensinaktig stoff med lavt flammepunkt utløste eksplosjonen, sa teknisk direktør Kees van Wingerden i GexCon da rapporten ble presentert. Dette stoffet fulgte med i en tankbil fra SAR as som startet tømming i bunkersen åtte minutter før det smalt hos Returkraft 24. juni.

Gexcon presenterte sin rapport om eksplosjonen og brannen hos Returkraft, på en pressekonferanse 27. september. Her sa van Wingerden at de er 99 prosent sikre på at opphopning av eksplosiv gass i bunkersen skyldtes at tankbilen fra SAR as inneholdt en «blindpassasjer», altså et stoff som ikke burde vært der. Lasten var nemlig deklarert som oljeholdig slam fra SAR sitt anlegg i Tananger, som blant annet stammer fra Sleipner-plattformen. Dette oppgis å være mindre brennbart enn husholdningsavfall og har et flammepunkt over 60 grader, noe som kreves for at Returkraft skal ha lov til å ta imot det.

Men tankbilen, som startet tømmingen i bunkersen 24. juni kl 0940 inneholdt altså også noe annet. GexCon vet ikke hvilket stoff det var, men i rapportens konklusjon står det: «Prøver fra tankbilen som leverte væske frem til eksplosjonen hendte, viser imidlertid et flammepunkt på 21,5 °C. Et flammepunkt på 21,5 °C vil sannsynligvis ikke kunne gi en så stor eksplosiv sky som video og en vurdering av skadene antyder innenfor en såpass kort periode. Flammepunktet av væsken som ble levert 24. juni 2021 kan imidlertid ha vært betydelig lavere pga brannen tankbilen ble utsatt for (som varte lengre enn 55 minutter) og som kan ha ført til avdampning av lette komponenter i væsken».

Basert på hendelsesforløpet, bilder av eksplosjonen og hvordan brannen etterpå artet seg, mener Kees van Wingerden at stoffet kan ha hatt et flammepunkt ned mot minus 45 grader. – Altså et bensinaktig stoff, sa han, men presiserte at de ikke vet hva slags stoff det var. Men under tømmingen dannet det seg altså en sky av eksplosiv damp i bunkersen og denne ble antent av gnister fra sveisearbeider som pågikk rett over. Disse arbeidene hadde pågått hele morgenen uten problemer, men da bilen fra SAR as startet tømming smalt det etter få minutter.

Fædrelandsvennen har konfrontert SAR-direktør Tor Olav Schibevåg med GexCons konklusjoner. Han avviser at de har levert noe annet enn det de har deklarert. Men han sier også at SAR har hatt en egen intern gransking av hendelsen. – Vår rapport omhandler viktige funn, som gassmåling av avfallet før det ble sendt til Returkraft. Våre analyser viser at det ikke var eksplosivt miljø i tankene, sier han til avisa. Han beklager samtidig at GexCon avsluttet sin rapport før de kunne ta med elementene fra deres gransking. Schibevåg ønsker ikke å si mer om innholdet i SARs rapport, men sier de har delt den med Returkraft, Arbeidstilsynet og politiet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE