Verdens eldste atombrensel fra Kjeller til Sverige

I DAG: Brenselet er nå lagret i lukkede stålbeholdere i stavbrønnen på Kjeller. Foto: NND.

Institutt for energiteknikk (IFE) har inngått en avtale verd 138 millioner kroner med det svenske selskapet Studsvik. Den innebærer at Studsvik skal utvikle og bygge utstyr som kan løfte 3 tonn metallisk uran ut fra lageret på Kjeller og transportere det til selskapets anlegg i Nyköping for videre undersøkelser og forbehandling.

 

Det dreier seg ifølge pressemeldingen fra IFE om verdens eldste atombrensel, ustabilt metallisk uran som er ekstra utfordrende å håndtere. Materialet stammer fra forskningsreaktoren JEEP 1 som var i drift på 1950-tallet og lagres i dag i den såkalte stavbrønnen på Kjeller. Dette lageret tilfredsstiller ikke dagens krav, men det har ikke vært mulig å finne løsninger på hvordan man kunne få sikret dette brenselet før nå, heter det.

Det er selskapet Norsk nukleær dekommisjonering (NND), ledet av tidligere Frevar-direktør Pål Mikkelsen, som har ansvaret for å ta hånd om det radioaktive avfallet fra landets to forskningsreaktorer. – En viktig del av NNDs oppdrag er å finne trygge løsninger for brukt brensel, og vi er glade for å ha bidratt til at denne avtalen er i havn. Norge trenger å få brenselet i stavbrønnen over i nye og bedre lagre så fort som mulig, og avtalen gjør at vi nå er på vei mot å få en trygg løsning hos Studsvik, sier Nils Bøhmer, som er sektordirektør Teknisk i NND.

Men det framgår også at avfallet skal tilbake til Norge for endelig deponering, når NND har etablert en sikker og varig løsning. Men først altså til Sverige, men heller ikke det vil skje i morgen. Prosjektet vil gå over flere faser, den første handler om design og bygging av utstyr for å løfte brenselet ut, og klargjøring av Studsvik sitt anlegg for mottak av brenselet. Deretter skal brenselet lastes inn i transportbeholdere, og forutsatt nødvendige tillatelser fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Utenriksdepartementet og svenske myndigheter vil frakt av brenselet starte. Arbeidet med å tømme stavbrønnen og flytte brenselet er forventet å foregå i 2022-24, heter det.

I MORGEN: Brenselet skal til det såkalte hotcell-laboratoriet hos Studsvik for å undersøkes og gjøres klar for eventuell videre behandling før endelig deponering. Foto: Studsvik.

Studsvik har sin opprinnelse i AB Atomenergi, etablert av den svenske staten i 1947. Som mye annet ble dette privatisert rundt årtusenskiftet og siden 2001 har selskapet vært notert på børsen i Stockholm.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE