Skal utvikle digitalt gjenbrukssystem for overskuddsmasser

Bærum kommune, gjennom prosjektet Bærum Ressursbank, har tatt initiativ til utviklingen av et digitalt system som skal fremme gjenbruk og handel med overskuddsmasser.

Norsk Gjenvinning m3, sammen med Norconsult Informasjonssystemer og Pure Logic har inngått et innovasjonspartnerskap med Bærum kommune hvor det skal utvikles et digitalt gjenbrukssystem for overskuddsmasser.

I løpet av det neste tiåret skal 25 millioner kubikkmeter steinmasse tas ut i forbindelse med seks store infrastrukturprosjekter i Bærumsregionen. Målet er at mest mulig stein og jord fra anlegg- og byggeplasser skal brukes på nytt – og gi gevinst både for miljø og økonomi. Derfor har Bærum kommune, gjennom prosjektet Bærum Ressursbank, tatt initiativ til utviklingen av et digitalt system som skal fremme gjenbruk og handel med slike overskuddsmasser. Det forteller Norsk Gjenvinning på sine nettsider.

-Vi har bransjekunnskapen som trengs, i tillegg til kompetanse innen miljø og bærekraft. Det er et godt utgangspunkt for utviklingen av systemet, sier Ida Nilsson, daglig leder i Norsk Gjenvinning m3.

Gjenbrukssystemet skal være klart sommeren 2024, og skal fungere som en klimaklok markedsplass, hvor tilbud og etterspørsel kan møtes. Systemet skal legge til rette for enklere, tettere og smartere samarbeid mellom aktørene i bransjen. Slik kan det bidra til mindre uttak av masser, mindre og mer optimal transport og reduserte utslipp fra bygge- og anleggsarbeid. Det planlegges for at sentrale deler av systemet kan tas i bruk allerede våren 2023.

Det er ambisjoner om at dette gjenbrukssystemet skal skaleres nasjonalt og gjerne også internasjonalt. Denne skaleringen vil medføre at de totale samfunnsmessige besparelsene både når det gjelder økonomi, klimautslipp og ressursutnyttelse vil kunne bli enorme, skriver Norsk Gjenvinning.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE