55 aktører mottar 2 millioner kroner fra Refusjonsordningen

Alle som har søkt Refusjonsordningen får penger utbetalt nå, forteller prosjektleder for Refusjonsordningen, John Harald Sand fra Hold Norge Rent. Foto Joachim Engelstad

Refusjonsordningen for eierløst marint avfall deler i år ut 2 020 412 kroner i refusjon til 55 aktører som har bidratt til frivillig opprydding i løpet av 2023.

Refusjonsordningen for eierløst marint avfall skal sikre at alle som bidrar til frivillig opprydding av marin forsøpling, kan få dekket kostnadene til transport, mottak og behandling av avfallet.

Ordninger dekker også lokal transport av frivillige, servering til frivillige på ryddeaksjon og utgifter til reparasjon og tap av utstyr under en frivillig ryddeaksjon.

I år søkte 55 aktører om refusjon for 2 102 556 kroner. Alle 55 søkere fikk helt eller delvis innvilget sin søknad.

– Det er flott at alle som har søkt Refusjonsordningen får penger utbetalt nå, forteller prosjektleder for Refusjonsordningen John Harald Sand i en pressemelding.

Totalsum endte derfor på 2 020 412 kroner i refusjon til 23 avfallsselskap og 32 frivillige aktører.

– Ordningen dekker kostnader knyttet til rydding av 428 tonn avfall i 2023, og dette gir en gjennomsnittlig kilopris på kr. 4,7, sier Sand.

Refusjonsordningen finansieres via Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling, som administreres av Senter mot marin forsøpling. Hold Norge Rent har administrert Refusjonsordningen siden 2016.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE