Advarer mot kutt til arbeidet mot marin forsøpling

– Frivillighetens innsats mot marin forsøpling blir betydelig svekket med dette kuttet, mener Lise Keilty Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent, mener frivillig innsats fortsatt vil være avgjørende for at organisasjonen skal nå sitt mål.

Regjeringen foreslår et kutt på 20 millioner kroner i tilskuddsordningen for støtte til tiltak mot marin forsøpling i neste års statsbudsjett. Lise Keilty Gulbransen i Hold Norge Rent har på vegne av 36 frivillige organisasjoner sendt brev til Stortingets energi- og miljøkomite og advart mot dette kuttet.

Om forslaget som ble lagt fram 6. oktober blir vedtatt vil tilskuddsordningen bli kuttet fra 50 til 30 millioner og i brevet advares mot konsekvensene. «Tilskuddsordningen har muliggjort omfattende innsats mot marin forsøpling i Norge. Frivillige ryddere har blant annet fjernet over 10 000 tonn søppel fra norsk natur siden 2011 ifølge tall fra Hold Norge Rents folkeforskning. Videre er frivillig opprydding vårt mest effektive holdningsskapende tiltak mot forsøpling og vår viktigste kilde til kunnskap om forsøpling i Norge. Alt dette står nå i fare for å bli betydelig svekket grunnet kutt i støtten til aktiviteten på feltet. Manglende forutsigbarhet gjør det svært vanskelig for aktørene å opprettholde det viktige arbeidet mot marin forsøpling», heter det i brevet.

Blant underskriverne er Naturvernforbundet, Dykkerforbundet, SALT, en god del friluftsråd rundt i landet og mange andre organisasjoner som har mottatt støtte til opprydning gjennom denne tilskuddsordningen.

Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) begrunner overfor Dagsavisen kuttet med at næringslivet bør ta mer ansvar for å støtte det frivillige opprydningsarbeidet. Men han trekker også fram den økonomiske situasjonen. – I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er det foreslått kutt på svært mange poster fordi den økonomiske situasjonen har gjort det nødvendig. Kuttet betyr ikke at vi ikke mener dette arbeidet viktig, sier han.

Og noe støtte til opprydning vil det nok bli fra næringslivet neste år, gjennom Handelens Miljøfond. – Vi har ennå ikke besluttet hvordan vi skal fordele neste års budsjett, men det som er sikkert er at vi vil fortsette å støtte frivilligheten med midler, også i 2023, sier Mari Nordstrøm, kommunikasjonssjef i fondet.

Etter planen skal Stortingets innstilling om neste års statsbudsjett legges fram 25. november og vedtas 1. desember.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE