Fiskerne har tatt opp mer enn 900 tonn avfall fra havet

Fishing for litter-ordningen med gratis levering av avfallet har fått fiskerne til å ta opp mer enn fisk fra havet.

Fishing for Litter har siden 2016 bidratt til en renere kyst i hele landet. Ordningen pågår også i 2022. Men på grunn av at EUs skipsavfallsdirektiv pålegger havnene å ta imot avfall er ordningen foreslått utfaset.

 

Miljødugnaden Fishing for Litter inviterer fiskefartøy til å delta i opprydningen av marin forsøpling til havs. Påmeldte fartøy har kunnet levere oppfisket avfall gratis i ulike havner, fra Båtsfjord i nord til Hvaler i sør.  Fra starten var bare tre havner og tjue fartøy med, i dag teller ordningen 112 fartøy og 11 havner, og har totalt bidratt til å samle inn mer enn 900 tonn avfall.

– Dette er en ordning som har høstet svært positive tilbakemeldinger siden starten. Verdien av det felles arbeidet som gjøres er svært stor, sier prosjektleder hos SALT, Hilde Rødås Johnsen. Kompetansesenteret i Lofoten har drevet ordningen i samarbeid med Nofir og andre aktører langs kysten. Miljødirektoratet har stått for finansieringen.

Hilde Rødås Johnsen er seniorrådgiver hos SALT og prosjektleder for Fishing for litter. Hun har fått mange reaksjoner på at ordningen nå skal utfases.

I 2021 samlet Fishing for Litter inn 182 tonn avfall – 30 tonn mindre enn i rekordåret 2019. Johnsen tror det er flere grunner til at mengden har flatet noe ut. – Vi har fått inn noe mindre avfall i 2021 enn vi hadde regnet med, og tror det i hovedsak skyldes naturlige variasjoner i aktivitet og redskapsvalg i flåten, eller forhåpentligvis – at ordningen har gitt mindre avfall på fiskefelt som er blitt ryddet over flere år, sier hun.

Men Johnsen mener usikkerhet rundt fremtiden til ordningen også kan ha spilt en rolle:

– Det er også kommet på plass flere lokale og regionale ordninger for avfallshåndtering som kan ha betydning. Det viktigste er uansett at mest mulig avfall kommer tilbake i kretsløpet, så dette er uansett positivt, sier Rødås Johnsen.

Men i et nytt skipsavfallsdirektiv fra EU stilles det krav om at havnene får plikt til å ta imot slikt avfall. I Norge har myndighetene anbefalt å fase ut ordningen når en ny løsning med avfallsgebyr for fiskeflåten er på plass. – Å inkludere kostnader for å levere oppfisket avfall i det generelle avfallsgebyret, vil gi vesentlig lavere kostnad per innsamlet tonn, enn «Fishing for litter». Vi anbefaler derfor at denne ordningen fases ut, het det i en melding Miljødirektoratet publiserte i desember 2020.

Men inntil videre tilsier alt at Fishing for Litter går som normalt også i 2022.

– Tilbakemeldingene underveis disse årene har vært svært positive, og vi ser at ordningen har påvirket holdninger og praksis ombord i fiskefartøyene.  Disse erfaringene har vi delt med myndighetene i håp om at en fremtidig løsning kan få de samme positive effektene som man har oppnådd de siste seks årene, sier Johnsen.

Hun mener prosjektet har vært en suksess, som har hatt stor verdi for hele næringen.

– Vi har fått mange reaksjoner på at det som oppleves som en svært velfungerende ordning skal utfases, og er ikke i tvil om verdien av det felles samarbeidet man har hatt igjennom disse årene. Håpet er at disse erfaringene blir tatt med i en eventuell framtidig ordning, sier Johnsen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE