For liten oppmerksomhet om plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser

Det oppstår mye plastavfall på bygge- og anleggsplasser, og en del av denne plasten blåser vekk eller havner i grunnen. En ny undersøkelse fra Nomiko peker på årsaker og tiltak.

En ny utredning viser at bygge- og anleggsbransjen har mye å jobbe med når det gjelder å forhindre plastforsøpling. Halvparten av de spurte i en undersøkelse utført av Nomiko ser ikke på plastforsøpling som et problem, og like mange tar opp plastforsøpling på sine prosjekter sjeldnere enn ukentlig.

– Kartleggingen viser at mange ledere i byggenæringen ikke ser på plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser som et problem, noe det definitivt er mange steder, sier prosjektleder for utredningen og daglig leder i Norsk Miljøkompetanse (Nomiko) Sverre Valde. Foto: Line Schibstad.

Konsulentselskapet Nomiko har utført prosjektet med finansiering fra Handelens Miljøfond.

Daglig leder i Nomiko og prosjektleder for den landsomfattende utredningen, Sverre Valde, sier i en pressemelding at plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser er et betydelig problem. Det oppstår mye plastavfall på bygge- og anleggsplasser, og en del av denne plasten blåser vekk eller havner i grunnen.

– Kartleggingen viser at mange ledere i byggenæringen ikke ser på plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser som et problem, noe det definitivt er mange steder. En viktig forutsetning for å lykkes med redusert plastforsøpling er å erkjenne at plastforsøpling foregår. Informasjon om dette i ulike fora og medier er derfor nødvendig for å minimere problemet.

Sluttrapporten fra prosjektet foreslår en rekke tiltak for bransjen og myndigheter. Blant tiltak som nevnes er å avtalefeste krav om informasjon, rydderunder og rutiner som reduserer plastforsøplingen. Et annet tiltak som foreslås er samarbeid mellom ulike bransjeaktører for å redusere mengden plastemballasje, for eksempel ved å benytte flergangsemballasje med gode logistikkløsninger for retur. Sluttrapporten viser at mye av plastforsøplingen fra nybygg skyldes plastemballasje som kommer inn på området.

Mer konkrete tiltak som foreslås for bygge- og anleggsplasser er tilstrekkelig høye byggegjerder med duk helt ned mot bakken for å fange opp plastavfall før det havner på avveier, og å benytte kniv i stedet for sag ved deling av EPS/XPS.

De to lederne i Nomiko og Handelens Miljøfond er samstemte i at forbedringspotensialet for å redusere plastforsøplingen fra byggenæringen er stort.

– Det er overraskende at så mange ledere i byggenæringen ikke ser på plastforsøpling som et problem, og at så få tar et ansvar utover det som er pålagt. Vi lyser ut midler i disse dager, og håper mange byggeaktører vil søke, særlig for tiltak innen ombruk og gjenvinning. Byggenæringen bruker og kvitter seg med store mengder plast hvert år, og det er stort potensiale for bedre løsninger i bransjen, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Funn fra sluttrapporten blir presentert i et gratis foredrag over Teams mandag 19. september, som en del av Nomiko-uka.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE