Internasjonal standard for avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøyer lansert

Fra lanseringen av standarden for avfallshåndtering på fiskefartøyer: Fra venstre Knut Jonassen, Standard Norge, Kristina Hansen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Jan Henrik Sandberg fra Norges Fiskarlag og Cecilie Lind fra Handelens Miljøfond. Foto: Standard Norge.

Standard Norge har stått i spissen for utviklingen av standarden NS-ISO 5020, som skal forebygge marin forsøpling, redusere spøkelsesfiske og bidra til at alt av avfall og brukte materialer blir brakt til land. Den ble presentert hos Standard Norge 24. mars.

Mange års strandrydding har bragt på det rene at fiskerinæringen er en vesentlig bidragsyter til marin forsøpling. Nå foreligger en internasjonal standard i ISO som skal hjelpe fiskerne med å ta vare på eget avfall på best mulig måte, slik at ytterligere forsøpling unngås.

Initiativet til standardiseringsprosjektet kom fra Norge og en rekke norske fagfolk har deltatt i arbeidet. Arbeidsgruppen som utarbeidet standarden har vært ledet av Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlaget, mens Knut Jonassen fra Standard Norge vært prosjektleder. Men utarbeidelsen av nye standarder koster penger og her har Handelens Miljøfond vært en viktig bidragsyter.

Under presentasjonen ble det lagt vekt på at denne standarden er relativt enkel og kort, slik at den er lett å sette seg inn i og ta i bruk i mange land, også på mindre fartøyer. Men det ble understreket at det dreier seg om en frivillig standard som i hvert fall foreløpig ikke skal brukes til sertifisering.

Men hva inneholder så denne standarden? Dette ble gjennomgått av Knut Jonassen under presentasjonen, som kan sees på youtube.

– Den rydder først opp i begreper og terminologi, slik at det blir en felles forståelse om hva vi snakker om. Men det viktigste er kanskje at den inneholder krav til avfallsplan, praktiske anvisninger til avfallshåndtering og -lagring slik at avfallet ikke blir kontaminert før det kommer til land. Det aller mest sentrale er jo at den slår fast at alt avfall skal til land, sa Knut Jonassen.

Det framkom også at det vurderes om denne internasjonale standarden skal suppleres av en mer detaljert norsk standard, som vil kunne gi mer detaljer om hvilke krav som skal stilles til ulike typer av fiskefartøyer.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE