Kostbar opprydning lar vente på seg

Tomta til Eide Miljøservice er fortsatt et sørgelig syn. Halvparten av tomta ble overført til Hustadvika kommune etter konkursen, mens den tidligere eieren fortsatt har hjemmel til den andre halvparten. Her er det inngått en avtale om at denne hjemmelen opphører dersom det ikke er foretatt opprydning innen 1. juni. Foto: Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Opprydningen på tomta til Miljøservice Eide begynte i fjor, med midler fra Miljødirektoratet. Men fortsatt står mye praktisk og juridisk arbeid igjen før det er ryddet opp ved bedriften som gikk konkurs i 2020.

Det er Statsforvalteren i Møre og Romsdal som nå har ansvaret for opprydningsarbeidet. Her forteller fagleder for forurensning Christian Dahl at de i fjor fikk 2 millioner fra Miljødirektoratet og at disse ble brukt til å fjerne snaue tusen tonn avfall fra området. Dette var nødvendig for i det hele tatt å komme inn på området og avdekke areal til å foreta grunnundersøkelser. Han forteller videre at Miljødirektoratet har bevilget 3,5 nye millioner i år. – Men dette er midler som skal brukes til å hindre grunnforurensning og de kan ikke brukes til selve opprydningen. De skal brukes til å ta prøver av grunnen i området og sette ned miljøbrønner der det blir tatt vannprøver. Disse skal analyseres og de grunnprøvene som allerede er analysert, viser at det er miljøgifter i grunnen flere steder i området. I løpet av første halvår vil vi gjøre nødvending kartlegging av grunnen og utlekking fra eiendommen for å få nok kunnskap til å lage en tiltaksplan, sier Dahl. Han forteller også at selskapet InErgeo er engasjert til å lede prosjektet og at Cowi står for prøvetakingsprogrammet.

Men når det kan iverksettes fjerning av de anslagsvis 18 000 kubikkmeter med avfall som ligger oppå den forurensende grunnen er foreløpig vanskelig å si. Det som imidlertid er sikkert, er at opprydningen blir kostbar. At staten må ta sin solide del av regningen virker også sannsynlig. Men kanskje ikke hele, politiet har nemlig tatt hefte i verdier for mer enn 8 millioner kroner hos Trygve Herskedal, den tidligere eieren av Eide Miljøservice. Han begjærte midlene frigitt, men Møre og Romsdal tingrett ga nylig politiet medhold i at beslaget kunne opprettholdes.

Politiinspektør Anders Skorpen Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt forteller at de etterforsker med sikte på å reise en straffesak etter forurensningsloven. – Vi er i avslutningen av etterforskningen, saken går deretter til statsadvokaten som vurderer om det skal tas ut tiltale. Spørsmålet om beslag av verdier vil da også eventuelt bli endelig avgjort i rettssalen, sier Skorpen Trøen til Kretsløpet.

Les mer i Kretsløpets neste papirutgave nr 2-23

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE