Mye penger til tiltak mot marin forsøpling

Både offentlige myndigheter og Handelens Miljøfond har mye penger som skal brukes til opprydning og forebyggende tiltak mot marin forsøpling i 2021. Til sammen dreier det seg om mer enn 200 millioner kroner.

Miljødirektoratet har siden 2015 hatt en støtteordning for prosjekter som bidrar til opprydding og forebygging av marin forsøpling i Norge. For neste år er potten 70 millioner kroner og søknadsfristen er 20. januar. De som kan søke er:

  • Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.
    • Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak.
    • Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd.

Det heter denne gangen at store, samordnede prosjekter som sikrer regional og nasjonal organisering av ryddeaksjoner har høy prioritet i 2021, men det kan også søkes om forebyggende tiltak og mindre oppryddingstiltak langs kysten og vassdragene. Men ikke for små, minstesummen det kan søkes om er 300 000 kroner.

Handelens Miljøfond har rukket å bli tre år og lyste 1. september ut 100 millioner kroner til «tiltak som reduserer plastens miljøproblemer», og innen fristen 23. oktober hadde det kommet inn 500 søknader. Før utgangen av januar vil det bli klart hvem som blir tildelt støtte. Denne tildelingen spenner videre enn Miljødirektoratets, her deles ut penger til prosjekter i 6 kategorier, som spenner fra tiltak som reduserer plastforbruket, til teknologi for et renere hav. Men 25 millioner skal gå til kategorien «Frivillig rydding og forebyggende tiltak» og kommunikasjonssjef Mari Nordstrøm forteller at det er i denne kategorien de har mottatt flest søknader, nærmere 200. En ny lignende søknadsrunde vil bli kunngjort til høsten.

Men Nordstrøm forteller også at de er i ferd med å dra i gang sitt eget program Rydd Norge, der ambisjonen er at 40 % av landets ytre kyst og Svalbard skal bli ryddet for makroplast minst en gang innen utgangen av 2023. – Det er første gang dette arbeidet blir satt i system, og det er planer om å bruke rundt 100 millioner kroner hvert av de tre årene. Her er det etablert lokale styringsgrupper i hvert fylke og vi har nettopp gjennomført en søknadsrunde for Vestland, Trøndelag og Nordland. Det er vi som eier og leder programmet, men vi vil engasjere aktører med lokalkunnskap, både profesjonelle og såkalt semiprofesjonelle, til å stå for selve ryddingen. Det er viktig for oss at dette foregår på en skikkelig måte, der både HMS-krav og hensynet til miljøet blir ivaretatt, sier Nordstrøm.

Kommunikasjonssjef Mari Nordstrøm i Handelens Miljøfond kan fortelle at de er i gang med et stort prosjekt som skal sette strandryddingen i system.
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE