Vil granske Solør Renovasjon etter kraftig gebyrøkning

K +

Solør Renovasjon overtok avfallsinnsamlingen selv fra NordRen for åtte måneder siden. Men med store varslede gebyrøkninger hersker det uenighet om hvor smart dette var.

Et enstemmig kommunestyre i Grue har vedtatt at det interkommunale selskapet Solør Renovasjon IKS skal kontrolleres. Bakgrunnen er at selskapet har varslet en økning av avfallsgebyret på 19% fra nyttår. Denne er hovedsakelig begrunnet med økte kostnader etter at selskapet selv overtok avfallsinnsamlingen.

Solør renovasjon er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Grue, Våler og Åsnes, med til sammen rundt 15 500 innbyggere fordelt på ca halvparten så mange husholdninger. Avfallsinnsamlingen ble fra Reno Norden-konkursen i 2017 og fram til i april i år utført på anbud av NordRen, men da overtok Solør Renovasjon innsamlingen i egen regi. Dette var i tråd med et vedtak fattet av representantskapet i november 2018. Renovasjonen har blitt utført med de samme bilene som tidligere, de fire ansatte fulgte også med.

Den varslede gebyrøkningen som nå utløser tumulter utgjør i snitt rundt 500 kroner pr husstand. Den begrunnes med økte lønnskostnader – det har blitt ansatt to renovatører til – samt store vedlikeholdskostnader og avskrivninger på renovasjonsbilene. Dette har fått kommunestyrerepresentant Anita Madshus (H) i Grue til å gå hardt ut. – Jeg har ikke lenger tillit til ledelsen i Solør renovasjon, sier hun til avisa Glåmdalen. Men her framgår også at hun er søster til Svein Tore og Sigbjørn Aurland, som begge arbeider i NordRen.

Daglig leder i Solør Renovasjon, Inga Sørensen, sier til Glåmdalen at bilene de overtok var i «veldig dårlig forfatning», og at sjåførene de overtok «ikke kunne huske sist de hadde tre ukers ferie om sommeren». Hun får her kraftig motbør fra Svein Tore Aurland, daglig leder i NordRen.  – Bilene ble EU-godkjent hvert år, hadde serviceavtale med bilprodusenten og de ansatte var flinke til å ta vare på dem. Men de var fem år gamle, så selvsagt er det slitedeler som ryker, det vet alle som driver med lastebiler, sier han.

Aurland vil heller ikke ha det på seg at de ansatte i NordRen hadde tvilsomme arbeidsforhold: – Jeg har ettergått timelistene og de viser at alle hadde minustid. Altså har de vært effektive og flinke, slik at de har brukt mindre tid enn det som er normal arbeidstid på sju og en halv time om dagen. Det fremstår derfor som et mysterium for meg at man nå trenger seks mann for å gjøre den samme jobben som vi klarte med fire.  Jeg respekterer at Solør-politikerne mener det er bedre at de kjører i egen regi, men jeg skrev et leserinnlegg der jeg varslet at det ville innebære avgiftsøkning. Der traff jeg bra, sier Aurland til Glåmdalen.

Og nå har altså et enstemmig kommunestyre i Grue bedt om en kontroll av selskapet. Men ordfører Rune Grenberg, som også er leder av representantskapet i Solør Renovasjon, avdramatiserer dette. – Jeg har ikke mistillit til noen i selskapet, så det handler om å få ryddet opp. Det har Solør renovasjon gitt tilbakemelding om at de ønsker også, sier han til Glåmdalen.

Daglig leder Inga Sørensen i Solør Renovasjon er ikke tilgjengelig for kommentar, og styreleder Terje Einar Skymoen sier til Kretsløpet at han foretrekker å føre diskusjonen rundt dette på styrerommet

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE