Nå skal alle kommuner sjekkes om forsøpling

Tar kommunen forsøpling på alvor? Det må alle kommuner nå svare på.

Kommunens rolle som forurensningsmyndighet er tema for statlig tilsyn med kommunene i 2024. Innen 15. juni må alle kommuner svare Statsforvalteren på om de følger opp sine plikter innen forsøpling.

Tilsynet, som koordineres av Miljødirektoratet, skal gi kunnskap om hvordan kommunene jobber med forsøplingssaker. I tillegg skal tilsynet skape økt bevissthet og oppmerksomhet om kommunens rolle i forsøplingssaker.

Sist forsøpling var et tema for statlig tilsyn, var i 2017.

Kommunene har omfattende myndighet og plikter på avfallsområdet. I et brev som nå er sendt kommunene, skriver Statsforvalterne at kommunene har myndighet til å følge opp brudd på forsøplingsforbudet i forurensningsloven. Blant annet kan kommunene pålegge den ansvarlige å rydde opp.

Kommunene plikter også å følge opp at næringsdrivende har avfallsbeholdere i nærheten og tømmer disse. Arrangører av festivaler og andre tilstelninger plikter å sørge for nødvendig opprydding etterpå.

Det er Kommunal Rapport som opplyser dette.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE