Norge trenger et overvåkningsprogram for forsøpling

Frivilligheten i Norge bidrar ikke bare med selve oppryddingsjobben, men også med data om forsøplingen som ryddes. Denne dataen blir til Rydderapporten og er Norges viktigste kilde til kunnskap om forsøpling. Det er nå utrolig viktig at denne kunnskapen suppleres med et nasjonalt overvåkningsprogram som forteller hva som faktisk er status for forsøplingssituasjonen i Norge.

Forsøpling fortsetter å være et miljøproblem som engasjerer og mobiliserer både her til lands, i Norden og globalt. I tillegg til å rydde, bidrar frivilligheten med data om forsøplingen som ryddes. Denne folkeforskningsdataen er Norges viktigste kilde til kunnskap om forsøpling, og dette er også dataene som danner grunnlaget for Hold Norge Rents årlige rapport, Rydderapporten.

Over 800 000 frivillige bidro i 2022

Hold Norge Rent, våre medlemmer og sponsorer, Senter mot marin forsøpling, deltakerne i Nettverk for frivillig opprydding og utallige andre lokale, regionale og nasjonale aktører legger hvert år ned en betydelig innsats for å mobilisere til og legge til rette for frivillig opprydding.

Denne innsatsen har gitt imponerende resultater. I løpet av Frivillighetens år 2022 bidro over 800 000 nordmenn til dugnaden og nesten halvparten av Norges befolkning har deltatt i frivillig opprydding minst én gang i livet, ifølge en Ipsos-undersøkelse utført for Hold Norge Rent.

Men blir det mindre forsøpling?

Vi vet dessverre ikke om ryddedugnadene og tiltakene som settes inn for å forebygge forsøpling har en effekt fordi per i dag overvåker ikke Norge forsøplingssituasjonen verken lokalt eller nasjonalt. Vi kan derfor ikke si noe sikkert om utviklingen, selv om en del frivillige gjør observasjoner som tyder på at problemet er i ferd med å bli mindre.

Det vi vet er at Rydderapporten forteller oss at det fortsatt finnes store mengder søppel både langs kysten vår og i innlandet, men vi vet ikke hvor mye av dette som fortsatt er en del av et historisk problem eller hvor mye som kommer til som ny forsøpling hvert år.

Helhetlig overvåkning

Hvis vi skal lykkes i kampen mot forsøpling, trenger Norge et helhetlig nasjonalt overvåkingsprogram for forsøpling, som ikke begrenses til plast og som inkluderer mer enn marine miljøer.

Norge har et overvåkningsprogram for mikroplast, og norske myndigheter har som mål å få plass et overvåkningsprogram for forsøpling.

Hold Norge Rents anbefaling til norske myndigheter er at programmet må være helhetlig. Overvåkningen må gjennomføres både langs kysten og i innlandsområder, og programmet må kartlegge all forsøpling uavhengig av materiale.

Hvis vi begrenser overvåkningen til marine miljøer og kun fokuserer på plastforsøpling, vil vi ikke få et komplett bilde av norske forsøplingsproblemer. Dermed kan vi risikere å utvikle og implementere tiltak som ikke bekjemper forsøpling effektivt. Årsakene til og sammensetning av forsøpling i innlandsområder er ikke nødvendigvis lik årsakene til og sammensetningen av forsøpling langs kysten.

Vi er utålmodige

I over ti år har frivilligheten bidratt med data om forsøpling i Norge, og Hold Norge Rent er utålmodige. Vi håper Norge implementerer et helhetlig overvåkningsprogram for forsøpling omgående og senest innen 1. januar 2024.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE