Ny rapport: Hvordan forebygge forsøpling rundt returpunkt

Møbler og gjenstander til småbarnsfamilier er gjengangere blant avfall som blir hensatt, viser rapporten fra Norwaste og Hold Norge Rent

Norwaste og Hold Norge Rent har med finansiering fra Handelens Miljøfond laget rapporten Forebygging av forsøpling rundt returpunkt. Rapporten kommer med flere tiltak og råd som skal hjelpe kommuner og avfallsselskaper med å redusere forsøplingen. Sirkel, Fretex og Sandnes kommune har også bidratt i prosjektet.

Returpunkt for glass- og metallemballasje og tekstilinnsamling er områder hvor det ofte blir satt igjen annet avfall og er dermed en hot-spot for forsøpling. Dette er et velkjent problem for kommuner og aktører som drifter returpunkter. Omfanget av forsøplingsproblemet har vært lite dokumentert, og det finnes lite systematisert kunnskap om det. Det har Norwaste og Hold Norge Rent ønsket å gjøre noe med og har i 2022 kartlagt forsøpling rundt returpunkt for glass- og metallemballasje og tekstil.

Formålet med prosjektet har vært å sammenstille kunnskap om denne forsøplingen for å utvikle målrettede tiltak og råd mot forsøpling på returpunktene. Åtte utvalgte returpunkt for glass og metallemballasje og tekstilinnsamling i Sandnes kommune ble i en periode på fire uker i september 2022 jevnlig observert og kartlagt for mengde forsøpling. Avfallet ble undersøkt i en plukkanalyse. Det ble generelt observert mindre forsøpling med returpunkt med nedgravde avfallsløsninger og returpunkt med få containere. Det ble også observert tendens til mer forsøpling ved returpunkt for klesinnsamling. Forsøplingen så ut til å stamme fra privatpersoner hvor mye av avfallet kunne relateres til småbarnsfamilier. Store gjenstander og møbler (grovavfall) var største kategorien og utgjorde 60 % av avfallet i vekt.

Det var også en gjenganger at glass og metall som ikke er emballasje ble hensatt ved returpunktene. Mye av dette var større gjenstander, for eksempel glassplater som ikke fikk plass inn i returpunktet. Det ble også funnet gjenstander av tekstil flere steder, også på returpunkter uten innsamling av tekstil. Norwaste estimerte at minimum 20 prosent av avfallet som ble hensatt kunne vært levert til ombruk.

Basert på funnene fra kartleggingen kommer rapporten med 11 forslag til forebyggende tiltak mot forsøpling. Av tiltakene som ble ansett som mest effektive var å erstatte felles returpunkt for glass og metallemballasje til egen henteordning. Rene og pene returpunkt ble også vurdert som et enkelt og effektiv tiltak. Rene og ikke minst oversiktlig returpunkt som gir innbyggerne en følelse av å bli iakttatt er med på å øke “barrieren” for å forsøple. Man vil ikke være den første til å forsøple, og man vil ikke bli sett.

Tiltakene som ble foreslått i rapporten var:

Erstatte returpunkt for glass- og metallemballasje med henteordning

Erstatte returpunkt for tekstil med annen innsamling

Sørge for pene returpunkt i rene omgivelser

Overgang til nedgravde avfallsbrønner for glass og metall

Bedre plassering av returpunkt

Færre og mer avstand mellom oppsamlingsenheter per sted

Ha egnede beholdere til småsøppel på returpunkt

Gi innbyggerne følelsen av å bli iakttatt

Ytterligere bedre tilbud for avfallshåndtering

Formidle kunnskap om hva slags tilbud som finnes i kommunen for sortering og levering av avfall

Tydelig og enhetlig informasjon på returpunkter om hva som skal leveres

 

Hele rapporten kan lastes ned her: Forebygging av forsøpling rundt returpunkt

Basert på rapporten har Hold Norge Rent også utarbeidet en brosjyre med veiledning og tiltak til kommuner som straks er tilgjengelig på deres nettsider.

Kilde: Norwaste.no

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE