ReMidt har overtatt og ryddet opp ved Miljøservice Averøy

K +

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har ikke vært imponert over avfallslagringen ved Miljøservice Averøy. Dette bildet er fra rapporten etter en inspeksjon foretatt i juni 2019. Men nå har altså ReMidt IKS overtatt anlegget og dette avfallet er fjernet.

Det interkommunale selskapet ReMidt IKS har overtatt selskapet Miljøservice Averøy sitt anlegg og sørget for opprydning på eiendommen. Dermed frafaller Statsforvalteren i Møre og Romsdal varselet om tvangsmulkt på grunn av forsøpling og ulovlig avfallslagring.

Miljøservice Averøy as er søsterselskap til Miljøservice Eide i nabokommunen Hustadvika. Som tidligere omtalt stoppet Statsforvalteren mottaket av avfall her i september 2020, og et par måneder senere var selskapet konkurs. Det er et stort opprydningsbehov på denne eiendommen, selskapets daglige leder og eier er siktet for overtredelse av forurensningsloven og Frostating lagmannsrett har godkjent at det er tatt heftelse i hans private eiendeler for å sikre midler til opprydning.

Men heller ikke Miljøservice sin virksomhet på Averøya har tilfredsstilt miljømyndighetenes krav. Det dreier seg blant annet om driften av gjenvinningsstasjonen på Kårvåg som Miljøservice Averøy har driftet på oppdrag fra Averøy kommune. Etter gjentatte alvorlige avvik ga Statsforvalteren i Møre og Romsdal i vår Miljøservice Averøy et varsel om 570 000 kroner i tvangsmulkt dersom det ikke ble ryddet opp før 1. juni.

Dette skjedde ikke, men fra forrige årsskifte ble Averøy kommune medeier i det interkommunale avfallsselskapet ReMidt IKS, og kommunens løpende avtaler om avfallshåndtering overdratt til dette nyetablerte selskapet. Nå halvannet år etter har kontrakten med Miljøservice Averøy utløpt, og daglig leder Trygve Berdal forteller at ReMidt har kjøpt anlegget, med bygninger og driftsmateriell.

Daglig leder Trygve Berdal i ReMidt sier den beste løsningen for å sikre et bedre tilbud til innbyggerne på Averøya var at de overtok anlegget.

– For oss var hovedsaken å sikre at tilbudet til innbyggerne på Averøya ble opprettholdt og forbedret, og vi fant ut at den beste måten var å kjøpe anlegget. At det var preget av mange års dårlig drift visste vi, men det ble reflektert i prisen. Vi har også holdt igjen midler til opprydning og det synlige avfallet er nå fjernet. Vi har også fått NGI til å foreta en miljøkartlegging for å finne ut om det er forurensning i grunnen. Men så langt ser det ikke ut til at dette vil kreve særlig kostbare tiltak, sier Berdal til Kretsløpet.

Han forteller også at ReMidt hele veien har hatt tett dialog med Statsforvalteren som har hatt søkelys på anlegget lenge. En inspeksjonsrapport fra 2018 konstaterte nemlig at også dette anlegget er preget av langvarig ulovlig lagring og forsøpling. Men etter at ReMidt overtok har det altså blitt ryddet opp og Statsforvalteren har frafalt sine krav og varsel om tvangsmulkt.

 

 

Les også: Her må staten trolig rydde opp

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE