Rendyrket Senter mot marin forsøpling

I april varslet regjeringen at det daværende «Senter for oljevern og marint miljø» skulle målrettes mot marint miljø og at arbeidet med oljevern skulle overføres til Kystverket. Nå ved årsskiftet trådde endringen i kraft.

Senteret i Svolvær får nå navnet «Senter mot marin forsøpling» og blir en ny etat under Klima- og miljødepartementet.

I en pressemelding sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide at Norge som havnasjon er helt avhengig av levende og sunne hav. Marin forsøpling og plastforurensning truer livet i havet og er en av de raskest økende miljøproblemene vi står overfor, og at det derfor jobbes både globalt og nasjonalt med dette. – Vi jobber for en global avtale mot plastforurensning og tiltak under FNs sjøfartsorganisasjon. Vi samarbeider tett med EU og de nordiske landene om tiltak i hele plastens livsløp. Problemet med plast i havet starter på land. For å løse det må vi ta grep høyt i verdikjeden, sier han der. Nasjonalt styrker Norge innsatsen ved å gjøre Senter mot marin forsøpling til en etat under Klima- og miljødepartementet.

– Jeg er stolt av at Senter mot marin forsøpling blir en etat under KLD. Senteret er et grep for å dele den gode norske kompetansen om tiltak mot forsøpling innen fiskeri og andre marine næringer, og ikke minst innen opprydding. Gjennom senteret tar også staten ansvar for bedre tilrettelegging og koordinering av oppryddingsarbeidet i Norge, sier Barth Eide.

Senteret skal jobbe med videreutvikling og bruk av de kartbaserte, digitale verktøyene «Rydde» og «Rent Hav». Disse verktøyene skal brukes for å skaffe bedre kunnskap og informasjonsflyt om marin forsøpling, og tilrettelegge for effektiv ressursbruk og godt samarbeid mellom de ulike ryddeaktørene i Norge.

Fra 1. januar 2022 overføres også ansvaret for forvaltningen av tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling fra Miljødirektoratet til Senter mot marin forsøpling.

Det innebærer at senteret tar over behandling av søknader, utbetaling av tilskudd og oppføling av rapporter. Avtaler om tilsagn fra Miljødirektoratet som allerede er inngått, vil videreføres og følges opp av Senter mot marin forsøpling. Senteret vil benytte Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter for å motta søknader og rapporter slik Miljødirektoratet har gjort, og ordningen videreføres med de samme kriteriene som i 2021. De som planlegger å rydde avfall langs kysten i 2022 kan søke om støtte til prosjekter gjennom denne ordningen fra 5. januar.

Senteret skal videre samle og formidle kunnskap og kompetanse om kilder til og tiltak mot marin forsøpling innen fiskerier og andre marine næringer. Senteret deltar også i internasjonalt samarbeid blant annet knyttet til miljøovervåking av marin forsøpling.

Overordnet mål for senteret er et renere hav gjennom redusert marin forsøpling. Senteret skal etter planen ha 16 ansatte i 2022, og har hovedkontor i Svolvær i Lofoten.

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE