Risikerer fengselsstraff etter miljøsvindel

Dumping av fritidsbåter i naturen fører til forsøpling og forurensning. Nå viser det seg at flere har prøvd å svindle til seg penger fra tilskuddsordningen som skal forhindre dette.

Miljødirektoratet har anmeldt flere personer for å ha levert falske søknader om tilskudd for kasserte fritidsbåter.

– Vi har vært nødt til å anmelde flere personer for å ha sendt inn falske tilskuddssøknader på innleverte båter. Denne ordningen har som mål å rydde opp i et stort forsøplingsproblem. Da er det leit at noen utnytter systemet på denne måten, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Vrakpantordningen gir et tilskudd på 1 000 kroner til alle som leverer inn kasserte fritidsbåter til et godkjent avfallsmottak. Ordningen ble innført i 2017, og har siden da bidratt til å samle inn og behandle over 50 000 båter som hadde eller kunne ha endt opp som forsøpling i naturen.

Miljødirektoratet har avdekket at noen utnytter systemet og sender inn falske søknadsskjema på innleverte båter. Dette er bedrageri og dokumentfalsk, som kan straffes med bøter eller fengsel. Miljødirektoratet har de siste månedene anmeldt flere personer for dette.  Sakene er under etterforskning hos politiet. Tidligere har to personer fått fengselsstraff og har blitt dømt til å betale erstatning til Miljødirektoratet for misbruk av vrakpantordningen.

Miljødirektoratet har rutiner for kontroll av søknader som kommer inn, og anmelder når det er grunn til å mistenke ulovligheter.

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som er skadelig for miljøet. Og det kan være farlige stoffer i båten, som for eksempel bunnstoff i skrog. I tillegg er de fleste fritidsbåter i Norge laget av komposittmaterialer. Dette er materialer som er sammensatt av flere forskjellige materialer, ofte plast. Dumping av slike båter vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i grunnen og i havet.

– Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som etterlates. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene redusere klimagassutslipp og gi andre positive miljøeffekter, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Ordningen gjelder fritidsbåter, og disse defineres som fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet.

Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk, inngår også  i tilskuddsordningen.

Ordningen gjelder kun for båter som er kassert eller skal kasseres. Det vil si at de ikke lenger er i bruk, og at eieren derfor har kvittet seg med båten eller skal kvitte seg med den.

Båter kan leveres hele året, men søknad må sendes i perioden 1. januar til 1. desember.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE