Søppelkunstprosjekt i Honningsvåg

I et toårig prosjekt mellom 7. klasse ved Honningsvåg skole, Erica Kimberly Edstrøm og Steinura ved Bente Floer og Linda Hansen er søppel blitt til kunst.

– Det var etter inspirasjon fra «Søppelkveita» i Berlevåg og med et veldig stort engasjement for søppel og søppelaksjoner, vi søkte Repvåg Kraftlag om økonomisk støtte for å gå i gang med prosjektet «Global Challenges», forteller Linda Hansen, søppelplukkingsildsjel fra Nordkapp.

Steinura, som utgir en serie barnebøker om forsøpling og opprydding, var prosjektledelse. Linda Hansen og Bente Floer står bak disse bøkene sammen med illustratør Katarzyna Kapusta. – Vi ønsket å lage kopier av bilder fra bøkene med søppel, hvor målet er å fokusere på søppel- og plastproblemene i hele verden, sier hun.

– Erica Kimberly Edstrøm har drevet med «TrashArt» i Honningsvåg i mange år og vi tenkte at hun var den naturlige samarbeidspartneren sammen med Honningsvåg skole. I løpet av disse to årene lagde vi tre bilder som nå henger i Honningsvåg sammen med en informasjonstavle. Det andre året fikk vi penger fra Handelens Miljøfond slik at alt ble ferdigstilt sommeren 2023. Vi har også laget kunstkort av disse bildene som vi selger til inntekt for søppelaksjoner på Magerøya, gjennom Magerøya Vel som er en veldedig organisasjon, forteller Hansen og legger til at turister fra hele verden fotograferer bildene daglig.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE