105 millioner til ombruk av tre

Næringsminister Iselin Nybø står sammen med t.v. forskningssjef Lone Ross, NIBIO, som vil koordinere forskningsdelen circWOOD, og t.h. Kristine Nore, OMTRE, som blir prosjektleder for sirkTRE. Foto: Erling Fløistad, NIBIO.

Prosjektet sirkTRE og forskningsparallellen circWOOD støttes med hele 105 millioner av regjeringens Grønn plattform-midler. Det var budskapet da næringsminister Iselin Nybø troppet opp foran et stort lager av rivningsvirke på Ringerike 3. september.

­– Takket være «Omstillingsmilliarden» som ble bevilget av Stortinget i 2020, har vi nå mulighet til å finansiere helhetlige prosjekter innen grønn omstilling. Gjennom Grønn plattform-midlene tilrettelegger vi for en tettere kontakt mellom forskningsmiljøene og akademia. Både Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA har bedømt prosjektene og konklusjonen var at sirkTRE er blant de utvalgte som får midler, sa statsråden.

Vi vil bygge mer i tre. Karbonet som er lagret i trematerialene vil være bundet der i hele byggets levetid, men vi vil også gjenbruke materialer og konstruere bygg på nye måter, slik at vi bruker ressursene smart og låser karbonet i trevirket så lenge som mulig, før det til slutt lagres som biokull eller brennes, sa Kristine Nore fra OMTRE, som blir prosjektleder for det store sirkTRE-prosjektet.

Målet til sirkTRE er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges returtre innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030. sirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030.

Det treårige prosjektet sirkTRE har et totalbudsjett på over 180 millioner kroner, der støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform utgjør over 105 millioner. Det er på kort tid etablert et konsortium av bedrifter og miljøer som skal delta, og forskningsdelen circWOOD skal ledes av NIBIO.

Initiativtaker og fødeselshjelper til prosjektet er næringsklyngen Norwegian Wood Cluster og klyngeleder Berit Sannes blir leder for sirkTRE sin styringsgruppe. Det heter videre at i tillegg til innovasjonssenteret sirkINN og forsknings- og kompetanseprosjektet circWOOD, skal sirkTRE bygges opp av fire delprosjekter. Disse er: sirkHELTRE som skal ha fokus på ombruk av heltrebaserte løsninger, sirkRESSURS der hovedfokuset er redusert ressursbruk, sirkREAL for realisering av prosjekter med sirkulære treprodukter, løsninger og design for ombruk, og sirkTEK der ny teknologi med ny digital produksjon skal utvikles.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE