Avfallsmengdene litt ned, materialgjenvinningen litt opp

SSB har nylig presentert korrigerte tall for mengden husholdningsavfall i 2017. Her framgår det at total avfallsmengde er redusert med 1,0 prosent fra 2016. På grunn av befolkningsveksten er reduksjonen pr innbygger 1,7 prosent og hver av oss genererte 426 kg husholdningsavfall i fjor. Andelen som ble levert til materialgjenvinning krabbet for første gang på ti år litt oppover og var i fjor 39 prosent.

Det ble i fjor generert 2.255 millioner tonn avfall i husholdningene i 2017, en nedgang på 22 000 tonn fra 2016. Avfallsgenereringen pr innbygger ble redusert med 7 kg, fra 433 til 426 kilo. Det er fraksjonene restavfall og papp/papir som står for nedgangen, mens glass, plast og farlig avfall har en svak økning. Dermed er avfallsveksten mindre enn konsumveksten for femte år på rad og som figuren viser har konsumveksten «tatt igjen» avfallsveksten, målt fra 1996. Det nasjonale målet om at avfallsveksten skal være mindre enn forbruksveksten er dermed nådd.

Et annet positivt trekk er at andelen levert til materialgjenvinning øker fra 38 til 39 prosent, etter å ha gått nedover eller stått stille i mer enn ti år. Men det er langt igjen til EU-kravet om 50 prosent materialgjenvinning i 2020, ikke minst når materialgjenvinningsgraden skal måles etter hva som faktisk blir materialgjenvunnet, ikke etter hva som sorteres til materialgjenvinning. Fagsjef Henrik Lystad i Avfall Norge synes derfor ikke den lille oppgangen gir grunn til å være spesielt optimistisk. – Nordmenn må rett og slett bli flinkere til å sortere mer, sier han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE