Brannen gjorde begrenset skade

Gunstig vindretning og stor innsats fra både ansatte og brannvesen bidro til å avgrense brannen ved Groruddalen Miljøpark, skadene på landets største avfallsmottak ble derfor mindre enn det først så ut til.
Det brant voldsomt i Norsk Gjenvinnings papirlager på Haraldrud ganske kort etter utbruddet av brannen på formiddagen torsdag 8.mars. Men brannen lot seg begrense slik at mesteparten av den store hallen forble uskadd.
Det brant voldsomt i Norsk Gjenvinnings papirlager på Haraldrud ganske kort etter utbruddet av brannen på formiddagen torsdag 8.mars. Men brannen lot seg begrense slik at mesteparten av den store hallen forble uskadd.

Høye flammer og en voldsom røykutvikling møtte mannskapene fra Oslo Brann- og redningsetaten da de ankom Haraldrud rundt kl 10 på formiddagen 8. mars. En del av taket på den nesten 30 dekar store bygningen kollapset ganske raskt og det så ut til at skadene ville bli massive.

Berømmer de ansatte

Men helhjertet slukkeinnsats fra 18 brannbiler og 43 tjenestemenn samtidig med at Norsk Gjenvinnings ansatte flyttet unna brennbart materiale, sørget for at man utover dagen klarte å få kontroll over brannen og skadene ble mindre enn forventet. Og de to ansatte som ble eksponert for røyk og sendt til legevakten er for lengst tilbake i arbeid. – Vi er takknemlige for at denne alvorlige brannen ikke medførte personskader og at omfanget av skadene er vesentlig mindre enn først antatt. Våre medarbeidere var en viktig nøkkel til at brannen ble slukket såpass raskt, noe brannvesenet har berømmet. Kjapp responstid og kunnskap om hva som må til for å slukke en brann viste seg å være avgjørende i denne krevende situasjonen. Målbevisst arbeid med brannforebygging, adskilte fraksjoner med brannvegger imellom, lave lagre og god orden var også avgjørende for at konsekvensene ikke ble større. I tillegg fungerte varmekameraene, sprinkelanlegget og brannvarslingssystemet som er direkte koblet til brannvesenet, sier konsernsjef Erik Osmundsen.

Raskt i gang

Og etter en formidabel ryddejobb i løpet av den påfølgende helga kunne driften tas opp igjen allerede mandag 12. mars. Og for landets største avfallsmottak, som årlig håndterer 420 000 tonn avfall, er det viktig at dette kommer raskt opp å stå. Under og rett etter brannen ble avfallet kanalisert til andre anlegg i Oslo-området og Osmundsen finner også grunn til å takke konkurrentene for at de stilte opp.

På spørsmål om hvilke verdier som gikk tapt svarer Osmundsen at lagerhallen til papir, som tilsvarer ca 10 prosent av bygget, kollapset. – En av fire presser, en truck og sorteringsanlegget for papir ble totalskadet. Men anlegget var allerede to arbeidsdager etter brannen klart til å motta alle avfallsfraksjoner og gjennomføre alle operasjoner, bortsett fra å sortere papir.

Papirutfordring

Og Osmundsen legger ikke skjul på at brannen skaper problemer for papirhåndteringen. – Med en lavere kapasitet til papirsortering enn normalt, opplever vi at situasjonen er utfordrende, ikke minst på grunn av Kinas nye kvalitetskrav til papir. Vi er derfor takknemlige for at mange av våre kunder hjelper oss i en overgangsperiode med å sikre god kvalitet og sorteringsgrad, samtidig som vi har en effektiv mottakskontroll som også sjekker at det vi mottar skal være trygt å behandle. Mye papir går nå til vårt andre sorteringsanlegg for papir i Tønsberg, mens vi jobber på spreng for å reetablere et mer moderne papirsorteringsanlegg på Haraldrud, sier han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE