Danner verdens første storskala dekkgjenvinningsselskap

Volumene av utrangerte bildekk vokser og utgjør 3,5 millioner tonn i året bare i Europa. Og volumene ventes å øke som følge av endret forbruksmønster og skjerpet regelverk. Inntil nå har imidlertid løsninger for å gjenvinne bildekk i stor skala manglet.

Scandinavian Enviro Systems offentliggjør i en pressemelding at man sammen med Antin Infrastructure Partners etablerer et selskap for å gjenvinne utrangerte bildekk i industriell skala.

Det dannes et joint venture-selskap støttet av Enviros hovedeier Michelin, som skal bygge gjenvinningsanlegg over hele Europa med mål om å utvinne verdifulle råvarer som carbon black og olje som skal gjenbrukes i ny dekkproduksjon og i petrokjemisk industri.

Joint venture-selskapet skal konsentrere seg om anlegg i Europa og dermed bidra til å løse problemene med avfallshåndteringen som de voksende volumene av utrangerte bildekk utgjør. Samtidig styrker det Europas selvforsyningsgrad på disse råvarene.

Michelin planlegger å bli partner i joint venture-selskapet i takt med at de framtidige anleggene bygges. Joint venture-selskapet har også inngått flerårige leveranseavtaler med Michelin for de første anleggene som etableres, avtaler som omfatter leveranse av carbon black og pyrolyseolje.

Det første fullskala anlegget kommer til å settes opp i Uddevalla i Sverige. Dette anlegget får i begynnelsen kapasitet til å gjenvinne 34 500 tonn dekk per år, noe som tilsvarer 40 prosent av det årlige volumet av utrangerte dekk i Sverige. Planen er å starte byggingen av dette anlegget i løpet av første halvår 2023 og det skal være i full drift i 2025. Deretter akselereres byggingen av ytterligere anlegg i Europa.

Enviros eierskap i joint venture-selskapet skal ende opp i om lag 30 prosent og man kommer allerede fra start til å være representert i styret. Som en del av avtalen kommer Enviros patenterte teknologi til å bli lisensiert eksklusivt til selskapet i Europa. Enviro kommer dessuten til å ha ansvaret for forskning og utvikling og fungere som salgsagent.

Det er nettstedet Recyclingnet.se som skriver dette.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE