Emballasjebrukere ilagt tvangsmulkt på 25 000 kroner

LOVPÅLAGT: Etter at produsentansvaret for emballasje ble forskriftsfestet i 2017 er det ulovlig å sette emballasje på markedet uten å betale vederlag til et godkjent returselskap. Nå følger Miljødirektoratet opp med kontroller.

Miljødirektoratet kontrollerte i vår om 220 importører og produsenter hadde medlemskap i godkjent returselskap for emballasje. Nå er 12 av de som ikke hadde dette i orden ilagt en tvangsmulkt på 25 000 kroner hver.

Fungerende seksjonsleder Henrik Gøhtesen i Miljødirektoratet sier til Kretsløpet at 118 av de 220 virksomhetene som fikk varsel om tvangsmulkt dersom de ikke meldte seg inn, nå har ordnet opp og blitt med i en returordning. Andre har dokumentert at de ikke har et emballasjeforbruk på mer enn et tonn årlig, som altså er grensen som utløser forpliktelse til å delta. Men det er altså likevel en del aktører som ikke har tatt noen skritt for å ordne opp, og disse er altså ilagt mulkt.

Gøhtesen vil ikke fortelle hvem disse selskapene er, men sier de i første omgang gjort har tilsyn med de som antas å sette de største mengdene emballasje på markedet. – Vi vil fortsette å følge opp gratispassasjerer i de ulike returordningene for avfall framover, sier han.

Gratispassasjerer har alltid vært et problem for produsentansvarsordningen for emballasje. Grønt Punkt Norge har fått utført beregninger som viser at 60 000 tonn emballasje kommer ut på markedet uten at det er betalt vederlag, noe som gir et inntektstap på rundt 40 millioner kroner i året. Jaana Røine, direktør i Grønt Punkt Norge, sier hun er glad for at Miljødirektoratet tar tak i dette og at fleste som har blitt kontaktet har meldt seg inn hos dem. Noen umiddelbar effekt på selskapets anstrengte økonomi har dette imidlertid ikke, opplyser hun.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE