Etablerer nytt selskap for å redusere karbonavtrykket til metallindustrien med resirkulert treavfall

Mana, et selskap i NG Group (Norsk Gjenvinning-konsernet) og Standard Bio etablerer Cruda, et nyskapende biokarbonselskap med mål om å redusere bruken av fossilt kull innen metallindustrien som er en vesentlig kilde til karbonutslipp i Norge. Allerede neste år vil vi se en pilotinstallasjon i full drift, og det første fullskala industrianlegget i operasjon innen få år.

Det opplyser Norsk Gjenvinning i en pressemelding.

Cruda utvikler produkter og bygger anlegg som gjør resirkulert treavfall til biokarbon for metallindustrien. I dag bruker metallindustrien opp mot 1 million tonn fossilt kull i sine prosesser og står for opp mot 10% av Norges årlige CO2 utslipp.  For at industrien skal kunne spille en viktig rolle i overgangen til et lavutslippssamfunn, er deres strategi å erstatte en betydelig del av de fossile innsatsfaktorene med biokarbon. Cruda skal tilpasse produkter og levere lønnsomme løsninger for at metallurgisk industri når sine mål.

Standard Bio og Mana har funnet komplimentere krefter i hverandre, med Standard Bio som innovativ teknologipartner og med Manas industriplaner og tilgang på opptil 250 000 tonn med trevirke. Sammen har selskapene flere teknologiprosjekter for biokarbon for metallindustrien, prosjekter som blant annet er delfinansiert av «Grønn Platform» ordningen. Gjennom Cruda skal partnerne øke satsningen og ta løsningene til markedet og er allerede kommet langt med flere av de største aktørene i markedet.

Bare i Norge er markedet for biokarbon estimert til mellom 3 og 4 milliarder kroner i 2030, og i europeisk sammenheng er markedet forventet å være 168 til 224 milliarder i samme periode.

– Mana skal utvikle nye bærekraftige posisjoner. Ved å etablere Cruda sammen med Standard Bio leverer vi på kjernen av Manas strategi. Her vil vi bygge infrastruktur for å drive fram grønn transformasjon og ny teknologi. Det er en viktig milepæl, og vi trer nå i et spennende marked vi har stort tro på, forteller Mats Ellingsen Nygård, Project Director Biocarbon, i Mana.

Teknologien er en pyrolyse-prosess som varmer trevirke til 5-600 grader i oksygenfattig atmosfære, og resultatet er et rent kull-produkt med over 90% innhold av karbon. Deretter behandles karbonet slik at det får riktige egenskaper som passer til kundekrav. Cruda fokuserer i første omgang på kunder innen silisium- og mangan segmentet, og har sammen med Mana og andre industripartnere ambisjoner om å utvikle produksjon av mer enn 200 000 tonn biokarbon basert på ulike former for trevirkeavfall.  Dersom en lykkes med denne strategien vil en bidra til mer enn 640 000 tonn CO2 reduksjon sammen med metallindustrien bare i Norge.

– Standard Bio har lenge jobbet med å utvikle verdifulle applikasjoner for biokarbon sammen med forskningsmiljøer og kommersielle aktører, og har utviklet unike teknologier og prosesser for industri og landbruk. Kombinert med Mana og NG Group sin sterke posisjon innen resirkulering av trevirke og industrielle erfaring, vil dette samarbeidet kunne skape store verdier for metallurgisk industri og bidra til den nødvendige dekarbonisering som må til, sier daglig leder Bjørn Moldskred i Standard Bio.

Alt i følge Norsk Gjenvinning

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE