Få tror målet for plastgjenvinning vil bli nådd

LANG VEI: Oppgaven Lars Brede Johansen skulle gi løsningen på er formidabel. Foto Karoline Carlsen, Grønt Punkt Norge.

En uhøytidelig spørreundersøkelse på Grønt Punkt-dagen avslørte at bare et fjerdedel av de frammøtte trodde målet om 50% materialgjenvinning av plastemballasje vil bli nådd.

 Lars Brede Johansen fra Handelens Miljøfond foredro om hvordan vi skal oppnå 50% materialgjenvinning av all plast innen 2030, en ganske lang vei fra dagens 24%. Han har 16 års fartstid i Grønt Punkt Norge og kjenner disse problemstillingene godt. En vesentlig forutsetning var etter hans mening at vi må gjøre en betydelig større andel av plasten som settes på markedet gjenvinnbar. – Vi må opp i minst 80%, idag ligger andelen på mellom 50 og 60%, sa han. I tillegg mente han det er nødvendig å øke gjenvinningskapasiteten innenlands. – I dag tar vi hånd om rundt 30% av den innsamlede plasten selv, mens rundt 70% eksporteres. Det bør bli omvendt, sa han. Den tredje forutsetningen han trakk fram var økt bruk av gjenvunnet råvare i nye plastprodukter. – Mepex har beregnet andelen i dag til bare 9%. Dette er trolig for lavt, men den må likevel økes raskt, sa Johansen.

Og for å få til disse tre endringene kreves samarbeid tvers gjennom verdikjeden. – Å peke på de andre og si hva de må gjøre, er ikke et bidrag. Ingen har «skylda» for at vi ikke er kommet lengre enn vi er og ingen kan heller løse dette problemet alene. Sirkulær økonomi handler om samarbeid, sa Johansen.

PESSIMISTER: Bare et fåtall i salen trodde vi vil lykkes i å nå gjenvinningsmålet for plastemballasje. Foto Karoline Carlsen, Grønt Punkt Norge.

Men hans innlegg ble altså etterfulgt av en Questback i salen, som potensielt inneholdt de store brukerne av emballasje her i landet. Spørsmålet gjeldt riktignok ikke om vi ville nå gjenvinningsmålet for all plast, men av plastemballasje. Og optimismen var ikke stor, av de rundt 50 som svarte var det bare 11 som trodde at målet om 50% materialgjenvinning av plastemballasje ville bli nådd innen 2030. Et stort flertall svarte nei. – Skepsisen er forståelig, kurven har gått veldig slakt oppover i mange år og om vi bare ekstrapolerer den vil vi være langt fra å nå målet. For å klare det trengs store investeringer – og altså samarbeid, kommenterte Lars Brede Johansen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE