Plastretur vil bygge finsorteringsanlegg til 650 millioner

K +

STORT: Det er dimensjoner over det planlagte finsorteringsanlegget, som altså foreløpig befinner seg på tegnebrettet.

Bjarte Engen Grostøl presenterte planer for et nytt finsorteringsanlegg for plast på Grønt Punkt-dagen. Anlegget skal bli stort, på 13 000 m2 skal 100 000 tonn plast fra husholdning og tjenesteytende næringer sorteres i ti ulike fraksjoner.

 

Bjarte Engen Grostøl, som nå er lånt ut fra sin vanlige jobb som logistikksjef i Asko til Plastretur for å være prosjektleder for dette anlegget, sier til Kretsløpet at de har arbeidet med disse planene i halvannet år, og at investeringsbeslutning vil bli tatt i løpet av første halvår neste år. Lokalisering er ennå ikke valgt, men med Fortums erfaringer fra Hobøl friskt i minne gjøres det her en grundig jobb. – Alle aktuelle lokaliteter gjennomgås nå grundig. Vi må ha sikkerhet for at vei, vann, avløp, energitilgang og grunnforhold er i orden, sier Grostøl.

Å etablere et slikt anlegg mener både Plastretur og Handelens Miljøfond er helt nødvendig for å nå målet om 50% materialgjenvinning av all plast innen 2030. Og på spørsmål om dette ikke er en tjeneste som kan kjøpes i utlandet, svarte Grostøl dette: – Det finnes ikke ledig kapasitet, det er beregnet at det trengs hele 34 nye sorteringsanlegg av denne typen i Europa for å møte de vedtatte gjenvinningskravene. Svensk Plaståtervinning skal nå øke kapasiteten ved sitt anlegg i Motala fra 100 til 220 000 tonn, og vi har forhørt oss om muligheten her. Men beskjeden er at dette anlegget er så godt som fullbooket, før byggingen har startet. Vi har altså kommet til at vi bør realisere et finsorteringsanlegg selv, sa Grostøl.

VIL BYGGE: Bjarte Engen Grostøl presenterte planene på Grønt Punkt-dagen. Foto: Karoline Carlsen, Grønt Punkt Norge.

Han mente et slikt anlegg, i tillegg til å være nødvendig for å nå de nasjonale gjenvinningsmålene, vil gi bedre kontroll på verdikjeden gjenvinning av plast, skape arbeidsplasser og dessuten være bedriftsøkonomisk fornuftig. Og det er ikke snakk om å finne opp hjulet på nytt: – Teknologien er robust og gjennomprøvd, både i Sverige og i andre land i Europa. Kjernen i anlegget vil være rundt 30 NiR-maskiner, sier han.

På spørsmål om ikke dette anlegget vil redusere behovet for sentralsortering av restavfall rundt i landet, svarer Grostøl at det fortsatt vil være behov for grovsortering, slik at det som kommer inn til det planlagte anlegget i så høy grad som mulig er plast. – Men disse anleggene trenger ikke være så avanserte at de skiller ut ulike typer plast, sier han.

Les mer i Kretsløpets neste papirutgave nr 6-2021

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE