Fant ikke farlige stoffer i resirkulert plast

Bildet viser ni av 27 produkter Miljødirektoratet kontrollerte. Foto Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har kontrollert flere produkter som inneholder resirkulert plast. Det ble ikke funnet helse- og miljøskadelige stoffer i noen av dem.

I en sirkulær økonomi må vi blant annet gjenvinne mer plast. Den «brukte» plasten kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer og miljøgifter som tidligere var tillatt, men som nå er forbudt å bruke. Det er veldig viktig at miljøgiftene ikke også resirkuleres eller «gjenbrukes».

– Det er flott at vi ikke fant farlige stoffer over tillatt grenseverdi i den resirkulerte plasten i produktene vi testet, men det betyr ikke at vi kan friskmelde resirkulert plast basert på denne ene aksjonen. Bruk av resirkulerte materialer i produkter øker. Vi kommer til å gjøre nye stikkprøvekontroller av produkter med resirkulerte materialer i framtiden, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder i Miljødirektoratet i en nyhetsmelding.

Våren 2021 testet Miljødirektoratet 27 produkter fra 24 ulike nettbutikker som retter sin markedsføring mot Norge. Samtlige produkter var markedsført med at de inneholder resirkulert plast. Det var blant annet leketøy, ute- og innematter, elektriske og elektroniske (EE) produkter, utepotter og kontorutstyr.

Alle 27 produkter ble analysert for innhold av regulerte helse- og miljøskadelige stoffer, blant annet flammehemmere, bly, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH’er), kortkjedede klorparafiner (SCCP’er) og ftalater.

I tillegg kontrollerte Miljødirektoratet om leker og elektriske og elektroniske produkter var CE-merket, slik de er lovpålagt. Merket er en erklæring fra produsent til forbruker om at produktene ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Kontrollen viste ingen feil i merkingen av lekene og EE-produktene.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE