Finsk oppkjøp av Glasopor

K +

Salget av Glasopor gjør at direktør Per Annar Lilleng i Sirkel Materialgjenvinning as kan konsentrere seg om best mulig gjenvinning av det han holder i venstre hånd. Foto: Redink.

I en pressemelding datert 31. august framgår det at det finske selskapet Foamit Group Oy og Sirkel Materialgjenvinning AS har signert en avtale om at Foamit Group kjøper opp 100 % av det norske skumglassproduksjonsselskapet Glasopor AS.

Glasopor, som ble grunnlagt i 2002, har to skumglassfabrikker i Norge, den ene i Skjåk og den andre i Fredrikstad. I 2020 var selskapets omsetning på 123 millioner kroner. Selskapet har 34 ansatte, alle disse blir med videre etter eierskiftet.

Sirkel Materialgjenvinnings direktør Per Annar Lilleng forteller til Kretsløpet at de to glasoporfabrikkene produserer rundt 240 000 m³ årlig, noe som tilsvarer ca 45 000 tonn glass. – Dette har hittil utgjort rundt halvparten av glassmengden som Sirkel samler inn, men etter at det nye sorterings- og gjenvinningsanlegget på Øra ble satt i drift er andelen redusert, i år vil det kanskje komme 25 000 tonn fra oss. Det er fordi vi nå oppnår en kvalitet som gjør at en større andel av glasset kan gå til glassverk rundt i Europa. Dermed blir Glasopor ikke så strategisk viktrig for oss, og dette er noe av bakgrunnen for salget, sier Lilleng, som ikke vil fortelle hva to glasoporfabrikker er verdt.

Foamit Group Oy er et finsk glassgjenvinnings- og skumglassproduksjonsselskap som har de to datterselskapene Uusioaines Oy og Hasopor Ab, ifølge meldingen Europas ledende produsenter av skumglass, som har sterk vekst og globalisering som mål.

Aksjemajoriteten i Foamit Group innehas av den finske konserngruppen Partnera Oyj, et børsnotert selskap som investerer i selskaper som bidrar til bærekraftig utvikling av den sirkulære økonomien, som det heter. Det statlige finske investeringsselskapet Tesi er en stor minoritetseier med 31%.

– Foamit Group har som mål å utvide og videreutvikle virksomheten innen glassgjenvinning og skumglassproduksjon. Oppkjøpet av Glasopor vil gi oss tilgang til nye markeder, og det vil både gi oss mer kapasitet til skumglassproduksjonen og ny kompetanse i bruk av skumglass på forskjellige områder. Tilgjengeligheten av råvarer vil også bli bedre. Oppkjøpet av Glasopor er i tråd med vekststrategien vår og gjør oss i stand til å delta i stadig større prosjekter, sier administrerende direktør i Foamit Group, Kalle Härkönen i pressemeldingen.

Også Lilleng uttrykker her sin tilfredshet: – Jeg er glad for at Glasopor nå blir en del av Foamit Group, som har bedre forutsetninger for å utvide og utvikle virksomheten til Glasopor.  Fremover vil Sirkel konsentrere seg om glassgjenvinningsvirksomheten og utviklingen av denne for å sikre en stadig mer effektiv sirkulærøkonomi til beste for aktørene i det norske markedet. En langvarig samarbeidsavtale med Glasopor er en forutsetning for dette og vil naturligvis videreføres, samtidig som Sirkel fortsetter som en viktig råstoffleverandør til Glasopor, sier han.

Men som noen vil huske ble Glasopors fabrikk i Skjåk i oktober 2018 rammet av en flom som tok med seg det meste av varelageret nedover Ottaelva og videre ut i Gudbrandsdalslågen. Opprydningsarbeidet har vært omfattende og i mai i år fremmet Miljødirektoratet et krav overfor Glasopor på 16,5 millioner for dette, et krav Glasopor har bestridt. – Dette henger fortsatt over oss, kravet blir ikke borte selv om bedriften er solgt. Det skal videre til behandling i Miljødepartementet, det blir nok ingen avklaring før valget. Men dette skal vi håndtere, sier Per Annar Lilleng.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE