Flere vil kjøpe Lindum

Pål Smits har ledet Lindum as siden oppstarten i 1997 og kan konstatere at bedriften er et attraktivt oppkjøpsobjekt.

Etter at Ragn-Sells i sommer sendte brev til Drammen kommune og meldte sin interesse for å kjøpe Lindum as har flere aktører kommet på banen. Men det er politikerne i Drammen som bestemmer.

Det kommunalt eide avfallskonsernet omsatte i fjor for 685 millioner kroner og genererte et overskudd på 88 millioner. Drammens Tidende melder nå at kommunen har hatt møte med Ragn-Sells og at det i løpet av få dager vil bli møter med to andre aktører som er interessert i selskapet. Dette bekreftes av Trond Julin som er direktør for styring og eierskap i Drammen kommune. – At så mange nå er interessert i å kjøpe selskapet er en flott anerkjennelse for den jobben som er lagt ned, sier Julin til avisen.

Han sier videre at summer ikke er diskutert, det første som må avklares er om politikerne i Drammen overhode er interessert i å selge. Julin regner med at dette vil bli avklart i formannsskapet i løpet av høsten. – Dersom de mener at vi skal gå videre med saken må vi se på verdifastsettelse og eventuelle betingelser ved et salg. Deretter må politikerne ta den endelige avgjørelsen om salget skal gjennomføres og til hvilken pris, sier han.

Men det er slett ikke gitt at det vil skje. De rødgrønne partiene har et knapt flertall, med 29 av de 57 representantene i kommunestyret, og Arbeiderpartiets gruppeleder Eivind Knudsen er tydelig i sitt svar til Drammens Tidende: – Lindum er en viktig bedrift for Drammen som tar kommunen videre i det grønne skiftet. Lindum passer veldig godt inn i planene som ligger i den nye samfunnsdelen av kommuneplanen som vedtas til høsten, hvor vi skal være ledende på sirkulær økonomi, sier han. Heller ikke utsikten til å få kanskje en milliard inn på konto får Knudsen på gli: – Det er «engangspenger» som bare kan fås og brukes en gang, framfor gode overskudd hvert år. De siste 6-7 årene har vi hatt 15-20 millioner kroner i utbytte hvert år. Det er en grunn til at mafiaen i Italia har slått seg opp på søppel. Det er penger i søppel, sier han, ifølge Drammens Tidende.

Lindum as har nå 155 ansatte og driver en mangslungen virksomhet, ikke minst med stor aktivitet innen håndtering av våtorganisk avfall. Den er slett ikke begrenset til Drammen, selskapet opererer blant annet Den magiske fabrikken i Tønsberg.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE