Foreløpig bare 18 prosent som ikke går til forbrenning

Manglende avsetning på fraksjonen mixed plastic gjør at det bare er 18 prosent av det som puttes inn i IVARs nye ettersorteringsanlegg som ikke går videre til forbrenning hos naboen. – Et sorteringsanlegg sorterer ikke alt til materialgjenvinning. Det er ikke slik at du sitter igjen med en bitteliten rest. Nei, det er «rosinplukking», sier fagansvarlig for renovasjon i IVAR, Rudolf Meissner.
IVARs plastsorteringsanlegg liggendeIVARs nye anlegg på Forus er nå i gang med sortering av både restavfall og papir, og dessuten vask og pelletering av plast.
IVARs plastsorteringsanlegg liggendeIVARs nye anlegg på Forus er nå i gang med sortering av både restavfall og papir, og dessuten vask og pelletering av plast.

Meissner presenterte IVARs ettersorteringsanlegg på Forus under Avfall Norges fagtur nylig. Det er nå i full gang, og selv om leverandørene fortsatt er inne og justerer og skrur, begynner det å tegne seg et bilde av hvor mye man kan få ut av gjenvinnbare fraksjoner. Og hele 70 prosent av det som går inn i anlegget går direkte videre til forbrenning. Det har sammenheng med at finstoff, småbiter på fra 0 til 60 mm, utgjør 35 prosent av inputen. – Finstoff er tungt og det inneholder mye organisk, forklarte Meissner. Men det som anses for hovedproduktet fra anlegget er plast. – Og av det som kommer inn av interessante plasttyper, klarer vi å ta ut 80 prosent, sa han.

Det nye anlegget på Forus okkuperer 11 000 kvadratmeter og består av et sorteringsanlegg for restavfall, et sorteringsanlegg for papiravfall og et vaske- og pelleteringsanlegg for den utsorterte plasten. Dette har vært en investering på 650 millioner kroner. Kapasiteten for restavfall er på 66 000 tonn på ett skift, og det er gitt konsesjon for å kjøre to skift.

– Dette er en ren industrivares og prisen er 70 prosent av pellets basert på jomfruelig råstoff, sa Rudolf Meissner og viste fram den ferdige plastpelletsen som produseres ved anlegget.

– Dette er en ren industrivares og prisen er 70 prosent av pellets basert på jomfruelig råstoff, sa Rudolf Meissner og viste fram den ferdige plastpelletsen som produseres ved anlegget.

– I IVARs område er det 40-45 000 tonn. Så vil det komme restavfall fra Ryfylke, Dalane, IRS og Lista Farsund-området. Da er vi oppe i 60 000 tonn og har i teorien 6000 tonn ledig. Karmøy kommune med sine 45 000 innbyggere har også antydet at de ønsker å levere restavfallet sitt hit., fortalte Meissner. Han opplyste at anlegget er designet for å drive økonomisk fornuftig under et selvkostregime. – Det er planlagt slik at det skal gå rundt med vårt avfall. Alt som kommer i tillegg er vel og bra, men anlegget er ikke basert på å ta store markedsandeler. Vi opererer nå med samme gate fee som forbrenningsprisen, som her er på 1200 kroner. Ambisjonen er å komme under dette, sa Meissner.

Les betydelig mer i Kretsløpets papirutgave nr 3/2019

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE