Først i Norge med materialgjenvinning av rivningsvirke

På Fiborgtangen i Skogn har Retura IR nylig satt i drift et anlegg som skal levere flis fra ubehandlet returtrevirke nærmest fri for metall. Mottageren er foreløpig sponplatefabrikken Arbor i Hattfjelldal.
– I denne flisa finner du ikke mye annet enn trevirke, sier Espen Wanderås fornøyd. Han er sjef på Returas IR sitt flismottak.
– I denne flisa finner du ikke mye annet enn trevirke, sier Espen Wanderås fornøyd. Han er sjef på Returas IR sitt flismottak.

Materialgjenvinning av trevirke står også på EUs «kravliste», men problemer med å få ut en tilstrekkelig ren fraksjon kombinert med god tilgang på jomfruelig flis har gjort at dette har vært vanskelig å få i gang her i landet. Men nå har Retura IR, eid av Innherred Renovasjon, investert 14 millioner kroner i en ny linje som skal produsere flis av en kvalitet som møter Arbors kvalitetskrav.

Og det er ingen mangel på råstoff, returvirke tårner seg opp rundt den nye hallen som ligger kloss innpå Norske Skogs papirfabrikk på Skogn. I 2020 regner Retura IR med å ta imot 60-70 000 tonn returtre til anlegget.  – Vi kunne gjerne hatt større plass, sier Espen Wanderås, som styrer Returas flisanlegg. Han forteller at de etablerte seg på Fiborgtangen for seks år siden, men at flisa hittil i sin helhet har blitt brent i Norske Skogs biobrenselanlegg.

Men nå er det altså installert et anlegg som skal kunne få ut metallet fra den ferdig kvernede flisa ved hjelp av en trommelmagnet og en virvelstrømsmagnet. Flisa fordeles først fint utover et relativt bredt og saktegående transportbånd før det går gjennom magnetene.

Wanderås forteller at kapasiteten er rundt 25 tonn i timen. Men foreløpig er ikke avsetningen stor nok, Arbor har i første omgang forpliktet seg til å ta imot 10 000 tonn første året. Prøveproduksjon av returflisbaserte sponplater har vært vellykket, men hvordan markedet vil respondere på disse produktene vet man foreløpig ikke så mye om.

Store mengder rivningsvirke fra entreprenører og gjenvinningsstasjoner finner veien til Returas anlegg på Fiborgtangen.
Store mengder rivningsvirke fra entreprenører og gjenvinningsstasjoner finner veien til
Returas anlegg på Fiborgtangen.

Sponplateprodusenten Forestia har tatt imot et par hundre tonn og en stor, polsk aktør har vært og sett på varene.

Og råvaretilgangen er altså god, mellom 25 og 30 lass med returvirke ankommer hver dag Returas anlegg på Fiborgtangen og ifølge Wanderås er en tilstrekkelig mengde av dette såkalt hvit flis. – Potensialet for materialgjenvinning er stort. Men det er viktig at mottakene oppbevarer returtrevirket på fast dekke og skiller behandlet og ubehandlet trevirke så godt som mulig, sier Wanderås.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE