Frafaller erstatningskrav etter Revac-brannen

Som omtalt i Kretsløpet nr 2-2019 fremmet forsikringsselskapet Berkeley Insurance Nordic et krav på 145 millioner kroner mot Vestfold interkommunale brannvesen (VIB), fordi selskapet mente brannvesenet bidro til at skadeomfanget ved brannen på Revac i mai i fjor ble unødvendig stort. Nå trekker Berkley kravet og ber om unnskyldning for at det overhode ble fremmet.
De materielle skadene ble store etter den siste brannen ved Revac. Først da deler av hallen var revet og man kunne kjøre ut den forkullede massen fikk man slukket ordentlig. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.
De materielle skadene ble store etter den siste brannen ved Revac. Først da deler av hallen var revet og man kunne kjøre ut den forkullede massen fikk man slukket ordentlig. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Saken fikk stor oppmerksomhet, også i riksmedia, da den ble kjent i begynnelsen av april. Brannsjef Per Olav Pettersen i VIB opptrådte lett forbløffet på NRK TV og meddelte at noe lignende krav hadde han aldri hørt om, verken i Norge eller Norden. Og allerede 3. april fikk han ifølge Re-avisa en telefon fra Berkleys CEO for Norden, Carl-Johan Nilsson, som beklaget at kravet ble fremmet. – Kravet om erstatning skulle aldri vært sendt. Dere vil motta skriftlig beskjed fra meg om at W.R. Berkley frafaller erstatningskravet og varselet om søksmål, refererer Re-avisa fra Vestfold interkommunale brannvesens facebookside.

Og Pettersen er naturlig nok fornøyd med vendingen saken nå har tatt. – Det er voksent av et så stort selskap å innrømme at de har gjort feil, og så ta kontakt for å be om unnskyldning. Det står det all mulig ære av og de fortjener kred for det, sier han til Re-avisa.

Brannen som utløste kravet oppsto ved Revac 27. mai i fjor, i oppkvernede hvitevarer. Det tok mer enn to døgn før brannen var slukket, fordi man ikke kunne gå inn i bygget der det brant, men måtte rive det for å få gjennomført slukkingen. Brannen førte til evakuering av 260 personer fra 90 boliger og hele Linnestad industriområde med 13 bedrifter ble avstengt i mer enn tre døgn. Kravet fra Berkley var begrunnet med at brannvesenet hadde stanset arbeidet som Revacs eget industrivern hadde satt i gang, og satt bedriftens eget overrislingsanlegg ut av spill ved å koble seg på vannledningen inn til anlegget. Men det er altså nå frafalt.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE