Framskritt for gjenvinning av metaller fra aske

Ved å tilføre ekstremt sterke magnetiske krefter, kan man nå hente ut små og svakt magnetiske partikler, som blant annet gull og sølv. Foto: Patrik Olsson

Et nært samarbeid mellom Norditek og Ragn-Sells i Sverige har ført til utviklingen av en ny teknikk for å øke gjenvinningsgraden av blant annet edle metaller fra aske.

– Muligheten for å separere mer edelmetaller fra aske fra forbrenningsanlegg kan medføre store miljøgevinster, sier direktør i Norditek Group Daniel Carlberg i en pressemelding.

Norditek og Ragn-Sells har i flere år samarbeidet tett og langsiktig for å utvikle håndtering av aske fra forbrenningsanlegg. Sverige har i dag nærmere 300 anlegg som leverer strøm og fjernvarme. Og asken fra forbrenning av avfall og biobrensel inneholder ofte store mengder metaller. Ved å tilføre ekstremt sterke magnetiske krefter kan man nå hente ut små og svakt magnetiske metallpartikler.

– Nå kan vi sortere ut metaller som aluminium, sink, bly og til og med edle metaller som gull og sølv, også fra de fineste fraksjonene. Det gjør at gjenvinningsgraden øker, sier Bernt Jansson, seksjonssjef i Ragn-Sells.

Fra de rundt 40 anleggene som brenner blandet avfall anslås det å komme mellom 1,2 og 1,4 millioner tonn bunnaske, og denne asken inneholder 10-15 prosent magnetiske metaller og 1,5-2 prosent ikke-magnetiske metaller. Dette utgjør et viktig potensial for gjenvinning, ifølge Daniel Carlberg.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE