Geminor kjøper opp Rekom

Avfalls- og gjenvinningsselskapet Geminor signerte 28. november en avtale om å overta alle aksjene i avfallsmeglerselskapet Rekom AS. Dermed legges ikke Rekom ned slik styret hadde vedtatt, men skal i stedet drives videre som eget selskap.
Kjetil Vikingstad, direktør i Geminor, mener dette oppkjøpet ikke reduserer konkurransen i det norske avfallsmarkedet. – Vi blir et reelt alternativ til Norsk Gjenvinning, sier han.
Kjetil Vikingstad, direktør i Geminor, mener dette oppkjøpet ikke reduserer konkurransen i det norske avfallsmarkedet. – Vi blir et reelt alternativ til Norsk Gjenvinning, sier han.

Rekom, som ble stiftet i 1998, har frem til i dag vært drevet med 52 kommuner og interkommunale avfallsselskaper fra store deler av landet som eiere. De siste årene har selskapet imidlertid slitt med lønnsomheten innen handel med avfall til material- og energigjenvinning, og i oktober besluttet eierne at selskapet skulle avvikles.

Men etter at nyheten ble kjent, kom altså Geminor på banen, og nå har partene kommet til enighet om en overtakelse av hele selskapet.  – Prosessen og samarbeidet med ledelsen og styret i Rekom har vært god, sier administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad i en pressemelding.

–  I avtalen forplikter vi oss til å drive selskapet videre, og at vi innfrir kontrakter som Rekom har frem til 2022. Dermed opprettholder vi nedstrømsløsningene for mange interkommunale selskaper, som ved en nedleggelse ville blitt tvunget ut i et vanskelig anbudsmarked. Rekom blir nå innlemmet i vår totale portefølje, noe vi mener vil bedre fleksibiliteten og logistikken for kundene, forteller Kjetil Vikingstad.

Leder for avviklingsstyret i Rekom, Leif-Magne Hjelseng, er også tilfreds med at Geminor nå overtar driften av selskapet.– Det er selvsagt beklagelig at Rekom har havnet i denne situasjonen, men når utfallet ble som det ble, er vi godt fornøyde med prosessen med Geminor og resultatet vi har oppnådd. En overtakelse er en langt bedre løsning enn å avvikle, da dette betyr mindre usikkerhet for alle involverte parter, sier Hjelseng.

Kontraktene som følger med Rekom består ifølge pressemeldingen av rundt 100 000 tonn med restavfall, trevirke, papp og papir.

– Selv om oppkjøpet av Rekom kom brått på, er dette likevel helt i tråd med vår vekststrategi i Norge. Vi har nå en størrelse som gjør oss til et langsiktig og godt alternativ for interkommunale selskaper og gjenvinningsanlegg – noe som også sikrer god konkurranse i markedet framover, sier Vikingstad. Til Kretsløpet legger han til at de nå øker volumet i Norge fra 700 til 800 000 tonn, men fortsatt er en betydelig mindre nedstrømsaktør enn Norsk Gjenvinning på norsk avfall.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE