Geminor vil ta hånd om mixed plastic-fraksjonen fra IVARs anlegg

FORNØYD: Rudolf Meissner er fornøyd med at det neste år vil gå en litt mindre andel av avfallet fra sentralsorteringsanlegget til forbrenning hos naboen.

Hittil har mer enn halvparten av plasten som sorteres ut ved sentralsorteringsanlegget i Stavanger gått til forbrenning hos naboen. Men det er nå inngått en intensjonsavtale med Geminor om at selskapet neste år skal ta hånd om hele denne fraksjonen, som utgjør mer enn 5000 tonn årlig.

IVARs renovasjonsansvarlige Rudolf Meissner fortalte på Avfall Norges energigjenvinningsseminar at anlegget er i stand til å sortere ut 84% av de vel 12 000 tonnene med plast som årlig går inn i anlegget. Men mer enn halvparten av det utsorterte lar seg ikke videresortere til rene fraksjoner, det havner i sekken mixed plastic som ingen hittil har vært interessert i å gjenvinne – før nå.

For nå er det nemlig meningen at Geminor skal ta hånd om denne fraksjonen i 2022. Meissner sier dette vil bedre utsorteringsgraden, men ikke økonomien. Det koster nemlig å bli kvitt denne fraksjonen – som også inneholder en relativt stor andel forurensning som ikke er plast. – Det hadde vært billigere for IVAR å fortsatt la denne fraksjonen gå til forbrenning. Men dette er forhåpentligvis starten på en positiv utvikling, sier Meissner.

Hos Geminor sier Kjetil Hausken, selskapets landssjef i Norge, at det er litt for tidlig å gå i detalj om hva som blir denne fraksjonens videre skjebne. Men såvidt Kretsløpet forstår er det ikke planen å sende mixed plastic-fraksjonen fra IVAR direkte til Quantafuels kjemiske gjenvinningsanlegg i Skive, som Geminor har påtatt seg å forsyne med råstoff. I stedet skal fraksjonen sendes til et pilotanlegg for plastsortering i tilknytning til sementfabrikken i Ålborg. Det som ikke er egnet for kjemisk eller mekanisk materialgjenvinning vil gå inn i sementovnen som et brensel med høyt energiinnhold. – Vi ønsker å komme i gang nå, for å høste erfaring med videresortering på denne fraksjonen, forteller Hausken.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE