Geminors materialgjenvinning av trevirke øker

Både eksporten og behandlingen av avfallstrevirke har økt for Geminor. Økningen kommer i de utenlandske markedene, og nå jobber selskapet for å få en felles europeisk kvalitetsstandard for avfallstrevirke. Foto: Geminor

Geminor har hatt en solid vekst innen behandling og eksport av avfallstrevirke. Veksten har kommet i de utenlandske markedene.

Gjenvinningsaktøren Geminor håndterer stadig mer avfallstrevirke. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Fraksjonen har økt fra snaut 105 000 tonn i perioden januar til mai i fjor til 138 000 tonn i samme periode i år. Samtidig har andelen avfallstrevirke som går til materialgjenvinning – primært til sponplateproduksjon – økt med hele 22,5 prosent, fra 30 000 tonn til nesten 37 000 tonn, i samme periode,.

Veksten i trefraksjonene er ventet å fortsette framover, sier COO i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

– Offentlige krav til mer materialgjenvinning, bedre kapasitet for resirkulering av avfallstrevirke, samt økende aktivitet i næringslivet er hovedårsakene til veksten vi ser. Med dette oppstår nemlig flere kontrakter i Europa rundt behandling, lagring og eksport av avfallstrevirke. Med unntak av vårt største marked Norge, som ligger stabilt, har vi vekst både i Tyskland, Danmark, Finland, Sverige og Storbritannia, forteller Schöpwinkel.

–  Avfallstrevirke som del av en sirkulærøkonomi er den mest utviklede av alle avfallstraksjoner vi har i dag. Mye av grunnen er at markedet stadig tilrettelegger for en effektivisering av materialgjenvinningen. Sirkulærøkonomien av treverk blir uansett ikke helt optimal uten et stort fokus på bærekraftige transportløsninger – enten dette er skip, bil eller transport med lektere på kanalene i Europa, forteller Schöpwinkel.

Også avfallstrevirke til energigjenvinning er i vekst, påpeker han.

I mars lanserte Geminor den internasjonale databasen GemiLAB, som gjør det mulig å registrere innholdet og vurdere kvaliteten på avfallstrevirke fra produsenter.

Schöpwinkel mener en felles internasjonal kvalitetsstandard for avfallstrevirke vil bidra både til bedre materialgjenvinning og energigjenvinning.

– Vi ser stor variasjon i kvalitet på fraksjonene vi håndterer, avhengig blant annet av opphavsland. Dette har ofte å gjøre med ulike rutiner for prosessering og gjenbruk. Når stadig mer avfallstrevirke går til gjenvinning, er vi avhengig av bedre kvalitet og mer effektivitet i alle ledd. Nå jobber vi for å oppnå en felles europeisk kvalitetsstandard, noe som vil bidra til bedre utnyttelse av avfallstreverket, avslutter COO i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE