Gjenvinningen videre nedover

SSBs avfallsregnskap for 2017 viser at veien fram til EU-målene for materialgjenvinning blir stadig lengre. Dette året ble 37 prosent av alt ordinært avfall materialgjenvunnet, 41,5 % om man inkluderer biologisk behandling. I "toppåret" 2011 var tilsvarende tall 50,6 prosent og vi må tilbake til 1999 for å finne en lavere andel materialgjenvinning.

Også andelen av avfallet som går til forbrenning faller, her var andelen 32,6 prosent, også her var 2011 toppåret, da gikk 41,4 prosent til forbrenning. Stikk i strid med alle mål er det deponering som stjeler markedsandeler, her har andelen økt fra 5,5 prosent i 2011 til 18,5 prosent i 2017. Ifølge SSB er økt deponering av betong og tegl den viktigste årsaken til økningen, her har det vært en forskyvning fra bruk som dekk- og fyllmasser til ordinær deponering som dermed blir en del av statistikken.

Og tall fra byggavfallsstatistikken støtter denne forklaringen. Mengden tyngre materialer fra riving har hatt en betydelig økning og denne fraksjonen blir i økende grad deponert. Dette bidrar også til å dra opp den totale avfallsmengden, den øker med 3 prosent fra 2016 til 2017, til 11,7 millioner tonn. Og siden økningen hovedsakelig kommer på fraksjoner som deponeres vil gjenvinningsgraden falle.

Det har lenge vært et politisk mål at veksten i avfallsmengde skal være «vesentlig lavere» enn den økonomiske veksten. Som det framgår av figuren øker avfallsmengden nå klart mer enn BNP, det er altså ikke bare materialgjenvinningsmålene som synes stadig mer uoppnåelige.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE