Globalt initiativ for å sikre framtidig matforsyning lansert i New York

Pär Larshans er leder for bærekraft i Ragn-Sells. Han er initiativtaker til 10 Billion Challenge Initiative som ble lansert denne uken og som inviterer til et globalt samarbeid for å fø en verden med 10 milliarder mennesker. Bildet er tatt ved åpningen av Ragn-Sells Ash2Salt-fabrikk i vår.

10 Billion Challenge Initiative, et nytt globalt initiativ for å fundamentalt endre det globale matsystemet, ble lansert tirsdag i forbindelse med Climate Week i New York. Målet er å skape partnerskap og fremme sirkulære løsninger for å skape bærekraftig matproduksjon når verdens befolkning vokser mot 10 milliarder mennesker.

– Med nesten 10 milliarder mennesker på jorden kan vi ikke fortsette å produsere mat på den måten vi gjør i dag. Men å endre et globalt matsystem krever at svært forskjellige aktører jobber sammen for å bygge sirkulære partnerskap. Derfor lanserer vi nå 10 Billion Challenge Initiative og inviterer bedrifter og organisasjoner til å delta, sier Pär Larshans, leder for bærekraft i Ragn-Sells og initiativtaker til 10 Billion Challenge Initiative i en pressemelding.

I løpet av de neste 30 årene vil verdens befolkning øke med nesten to milliarder, ifølge FN. Snart er vi 10 milliarder mennesker på kloden, mens en mye større andel enn i dag bor i stadig større byer. Denne utviklingen skaper store utfordringer for det globale matsystemet. Allerede i dag står verdens landbruk for en tredjedel av alle utslipp.

– For å kunne produsere maten vi trenger og samtidig nå klimamålene, trenger vi et helt nytt syn på avfall som en bærekraftig råvarekilde. Med 10 Billion Challenge Initiative ønsker vi å øke endringstakten, skalere opp sirkulære modeller og skape synergieffekter som kommer innovative bedrifter til gode, sier Pär Larshans.

For eksempel er næringsstoffene fosfor og nitrogen, som brukes i gjødsel, helt avgjørende for landbrukets evne til å produsere nok mat. I dag produseres fosfor og nitrogen på uholdbare måter og forårsaker eutrofiering. Befolkningsvekst og urbanisering legger ytterligere press på begrensede vannressurser. Ifølge FNs miljøprogram UNEP er det en prioritet å bremse forurensning forårsaket av dårlig kloakkbehandling og samtidig øke bruken av renset kloakk.

– Uten fosfor og nitrogen kan vi aldri produsere nok mat til 10 milliarder mennesker, men i dag skaper produksjonen store klimautslipp og håndteringen fører til eutrofiering. Ved å gjøre hvert renseanlegg om til et sirkulært ressursanlegg, kan vi få gjødsel fra byenes avfall i stedet og brødfø en voksende befolkning på en bærekraftig måte, sier Pär Larshans.

10 Billion Challenge Initiative ble lansert i New York under Climate Week NYC, et globalt klimatoppmøte som samler internasjonale ledere fra næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn. I dette initiativet inviteres altså bedrifter og organisasjoner over hele kloden til å delta i samarbeidet.

– Vi vet at mange selskaper over hele matverdenen jobber hardt for å finne løsninger på den uholdbare situasjonen. Hvis vi mener alvor med å mate planeten med 10 milliarder mennesker på den, må mange aktører gå sammen og fundamentalt endre hvordan mat dyrkes, distribueres og ryddes opp, kan man lese på nettsida 10billionchallenge.org.

Og videre: Vi tror at bedrifter som jobber med ny teknologi har en rolle å spille i dette, samt banker og andre investorer som muliggjør utvikling og distribusjon av disse metodene. Vi trenger at matprodusenter, dagligvarekjeder, grossister og forbrukerorganisasjoner bruker sin makt i samme retning, og baner vei for store sirkulære verdikjeder. Internasjonale organisasjoner og lokale myndigheter kan legge til rette for handel og fjerne barrierer for innovativ teknologi.

Hvis vi lykkes med å takle matutfordringen, vil vi bidra til å løse mange andre bærekraftsspørsmål i prosessen. Dette er fullt mulig. Men vi må gjøre det sammen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE