Hafslund Oslo Celsio: Verdens første samarbeidspartner for Net Zero Plastic

Samarbeidet med NZP gir Celsio rett til å selge plastelimineringssertifikater utstedt av NZP på deres plattform. Sammen med salg av CO2-fjerningssertifikater på det frivillige markedet, vil dette være med å finansiere karbonfangstprosjektet på Klemetsrud, mener Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS og karbonmarkeder i Hafslund Oslo Celsio.

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har som verdens første selskap inngått et samarbeid med Net Zero Plastic (NZP). Samarbeidet tar sikte på å bygge et nytt marked for fjerning av ikke-gjenvinnbar, fossil plast fra kretsløpet. NZP og Celsio vil gjennom handelsplattformen bidra til å løse verdens fossile plastproblem og realisere karbonfangstprosjekter i avfallsforbrenningsbransjen globalt.

NZP-plattformen tilbyr en bærekraftig håndtering av den plasten som av ulike årsaker ikke lar seg gjenvinne med eliminering av CO2-utslipp og miljøgifter, opplyser Hafslund Oslo Celsio i en pressemelding.

─ Vi i Celsio har stor tro på NZP og deres modell for å bidra til å løse verdens plastproblem og samtidig skape forretningsmuligheter for avfallsforbrenningsanlegg med karbonfangst, uttaler Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS og karbonmarkeder i Hafslund Oslo Celsio.

─ Vi tror at Plastic Elimination Certificates™ (PECs) vil bli et viktig supplement til salg av CO2-fjerningssertifikater på det frivillige markedet, og sammen vil disse to konseptene gjøre det mulig å genere nye inntektsstrømmer fra både den fossile og biogene CO2en vi skal fange. Dette er helt essensielt for å finansiere slike karbonfangstprosjekter, og vi ser frem til å bidra til utviklingen av NZP, fortsetter Bjerkås.

NZP bygger en internasjonal markedsplattform for kjøp og salg av Plastic Elimination Certificates™ (PECs). Samarbeidet med NZP gir Celsio rett til å selge plastelimineringssertifikater utstedt av NZP på deres plattform. Dette betyr at Celsio kan tilby en produsent eller konsument av et plastprodukt å kjøpe sertifikater for fjerning av et tilsvarende volum plast som de produserer/bruker i sine produkter. På denne måten kan ikke-gjenvinnbar, fossil plast sertifiseres som Net Zero Plastic.

Avfallsforbrenning av de plastfraksjonene som ikke lar seg gjenbruke eller resirkulere, kombinert med karbonfangst og -lagring (CCS), gir flere fordeler:

Produksjon av strøm og fjernvarme basert på overskuddsenergien fra avfallsforbrenningen.

Man unngår deponering av ikke-resirkulerbare plastfraksjoner og spredning av mikroplast i naturen.

Man fjerner miljøgifter fra kretsløpet med grundig rensing av røykgassen.

─ Selv om det gjøres fremskritt på å redusere mengde plast brukt til emballasje, og flere land øker gjenvinning av plastflasker, vil det fortsatt produseres mange millioner tonn ikke-gjenvinnbart plastavfall i mange år fremover. Eliminering av denne plasten med energigjenvinning med CO2-fangst er den beste løsningen for å unngå at plastavfall havner på feil sted og blir til forurensing. Mange aktører satser på å bygge karbonfangstanlegg, men de fleste trenger hjelp med de gjenstående udekkede kostnader. Det er dette vi har laget NZP for å bidra med. Hafslund Oslo Celsio leder an i å bygge og drifte CO2-fangst på energigjenvinning, og nå kan de også lede med innovativ finansiering av CO2-fangst prosjekter, uttaler Todd A. Flach, Managing Director, Net Zero Plastic.

Fakta i saken:

Celsios CCS-prosjekt er i en kostnadsreduserende fase med sikte på å få karbonfangst på Klemetsrud på plass for å oppnå Oslos klimamål.

En viktig del av prosjektet i denne perioden er å redusere kostnader og identifisere nye forretningsmuligheter. Salg av CO2-fjerningskvoter (BECCS) og sertifikater for fjerning av fossil plast fra kretsløpet er utpekt som mulige framtidige inntektskilder for avfallsforbrenningsanlegg med karbonfangst.

Hafslund Oslo Celsio inngikk i september samarbeidsavtalen med Net Zero Plastic om salg av PECs. Dette, samt salg av sertifikater fra CO2-fjerning, forventes å bidra til å tette finansieringsgapet for bygging og drift av karbonfangstanlegget i Oslo.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE