Halvparten av alle branner oppstår i restavfallet

En kartlegging av 65 branner i avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge viser at halvparten av dem oppstår i restavfallet. Selvantennelse oppgis som den klart hyppigste brannårsaken.
Brannen hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud for et drøyt år siden pryder forsiden av rapporten.
Brannen hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud for et drøyt år siden pryder forsiden av rapporten.

Det er Nomiko som har kartlagt avfallsbrannene på oppdrag fra MEF, avdeling for gjenvinning. Det har munnet ut i en 40 siders rapport som ble presentert på en MEF-samling på Gardermoen 22. mars. Den inneholder i tillegg til en oversikt over brannfrekvens og antatte årsaker også et kapittel med til sammen 31 anbefalte tiltak på anleggene, om alt fra utformingen av anleggene til mottakskontroll og installering av varmesøkende kameraer.

Også myndighetene får råd i rapporten, men ikke flere enn to:

1. Utarbeide en brannrisikoveileder for avfallsbransjen.
2. Etablere et register over branner i avfallsanlegg.

Det framgår nemlig av rapporten at statistikken er temmelig mangelfull før 2016. Da ble rapporteringssystemet BRIS innført, dette gir oversikt over alle oppdrag som brann- og redningstjenesten rykker ut til, og her er det registrert 130 branner i avfallsanlegg i årene 2016-18. Rapporten har altså fått nærmere opplysninger om akkurat halvparten av disse og den baserer seg hovedsakelig på svarene fra 26 avfallsanlegg som er blitt kontaktet. Her framgår det at man bare sjelden vet akkurat hva som forårsaket brannen, opplysningene begrenser seg gjerne til hvor og i hva slags avfall den oppsto. Rundt halvparten oppsto i det som i rapporten omtales som omlastehaller, der altså avfall lagres innendørs. Og det er altså restavfall – som i praksis inneholder alt mulig – som oftest begynner å brenne.

Det er Eirik Wormstrand, Guro Milli og Sverre Valde i Nomiko som har utarbeidet rapporten Branner i avfallsbransjen – årsaker og tiltak.

Det er Eirik Wormstrand, Guro Milli og Sverre Valde i Nomiko som har utarbeidet rapporten Branner i avfallsbransjen – årsaker og tiltak.

Rapporten inneholder også opplysninger fra de øvrige nordiske land, men også her er statistikken mangelfull. Det er ikke funnet noe som tyder på at det er flere avfallsbranner i Norge enn i nabolandene. Og selv om avfallsbranner har fått stor oppmerksomhet de siste årene er det ikke funnet holdepunkter for at det er flere av dem enn tidligere. – Det er vel heller slik at hver enkelt brann medfører større tap og år får mer oppmerksomhet enn før, noe som betyr at det er viktig for bransjens omdømme å redusere brannfrekvensen, sa Sverre Valde da han presenterte rapporten.

Les mer i Kretsløpets neste papirutgave nr 2-2019

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE