Handelens Miljøfond lyser ut midler til nasjonalt anlegg for finsortering av plast i Norge

Virksomheter som ønsker å etablere et nasjonalt finsorteringsanlegg i Norge kan søke om støtte i denne utlysningen.

Handelens Miljøfond lyser ut opp til 10 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til å akselerere etableringen av finsorteringsanlegg i Norge.

Handelens Miljøfond har et mål om å bidra til 50% materialgjenvinning innen utgangen av 2025. Et viktig tiltak for å bidra til dette, er etablering av ett nasjonalt finsorteringsanlegg for plast fra restavfallet, kan man lese på foreningens nettside.

Formålet med denne utlysningen er å akselerere etableringen av nasjonal kapasitet for finsortering av plast som er utsortert fra husholdningsavfallet og lignende avfall fra næringslivet. Anlegg for finsortering må produsere høyverdige kvaliteter som er etterspurt av gjenvinnere. Handelens Miljøfond vil med denne utlysningen støtte prosjektering av finsorteringsanlegg.

Søknadsfristen er 21. mai 2021. Mer om utlysningene og kravene til søknad her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE