Har samlet inn 1 million PCB-ruter på 20 år

Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur, vil gjerne samle inn isolerglassruter uten PCB. I så fall blir det snakk om helt andre volumer enn dagens returordning har tatt hånd om. Foto: Line Schibstad.

Siden oppstarten i 2002 har Ruteretur samlet inn 1 million isolerglassruter med miljøgiften PCB. Returselskapet feirer nå 20 år og vil gjerne forlenge sin levetid med å også å samle inn isolerglassruter uten PCB.

Ruteretur ble startet i 2002 for å sikre en trygg innsamling og sluttbehandling av isolerglassruter med miljøgiften PCB. Norske vindusprodusenter brukte dette stoffet i limet som fester avstandslista i isolerglassruter mellom 1965 og 1975. PCB ble forbudt i 1980, da var det for lengst klart at stoffet kan oppkonsentreres i næringskjeden og være både kreftfremkallende og hormonforstyrrende. Og etter 20 års drift er altså nærmere 1 million PCB-ruter samlet inn. – Det er registrert 990 000 mottatte ruter og noen er fortsatt ute i systemet, forklarer daglig leder Sverre Valde i Ruteretur til Kretsløpet. Han sier det fortsatt kommer rundt 30 000 PCB-ruter årlig og tror det fortsatt befinner seg rundt 200 000 slike i norske bygg.

– Returordningen har utvilsomt vært en suksess og har hindret at store mengder miljøgifter har havnet på avveier. Ordningen har sikret en tryggere, enklere og rimeligere innsamling av PCB-ruter enn hva som hadde vært tilfelle om Ruteretur ikke hadde eksistert, heter det i Rutereturs pressemelding. Her understrekes det også at glasset i disse vinduene har blitt materialgjenvunnet helt siden oppstarten. – Det var ganske unikt for 20 år siden, og er det dessverre fortsatt i de fleste land, sier Valde.

Selve 20-årsmarkeringen vil finne sted på Grand Hotel i Oslo torsdag 20. oktober, med et fagprogram som kan strømmes gratis via Rutereturs hjemmeside. Blant temaene som tas opp er hvordan vindusprodusentene vil jobbe med miljø fremover og produksjon av nytt vindusglass fra kassert glass. Og miljøveteranen Jørgen Randers, som allerede for 50 år siden var medforfatter til klassikeren «Limits to growth», avslutter den faglige delen med foredraget «Hva må vi gjøre for å redde verden?».

– På et slikt jubileum er det selvsagt naturlig at vi også sier litt om hva vi vil gjøre fremover. Mange aktører har lenge ønsket at ordningen også bør omfatte andre typer isolerglassruter, ikke bare PCB-ruter. Vi har det siste året sett på hvilke fordeler og ulemper en eventuell utvidelse av ordningen kan innebære og vil presentere funnene fra dette arbeidet 20. oktober, avslutter Sverre Valde.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE