Hver av oss kastet 15 kg mindre i 2018

SSB publiserte 2018-tallene for husholdningsavfall i juli. Her framgår det at avfallsmengden sank med 3,5 %, fra året før, noe som tilsvarer 15 kg pr innbygger. Og siden konsumet samtidig økte ufortrødent, oppnås det politiske målet om at avfallsmengden skal vokse mindre enn forbruket.

Hver nordmann produserte i fjor 411 kg husholdningsavfall, noe som er 30 kg mindre enn i «toppåret» 2014. Andelen til materialgjenvinning har falt de siste årene, om vi ser på alt avfall som genereres i landet, men de ferske tallene viser at det i 2018 har vært en økning for husholdningsavfallet. Da ble 890 000 av de 2 190 000 tonnene som husholdningene genererte levert til materialgjenvinning. Dette tilsvarer 41 %, tilsvarende tall for 2017 var 880 000 tonn som da tilsvarte 39 %.

Ser vi på de ulike fraksjonene er det reduksjon i mengden restavfall (-1,8%) og papp/papir (-4,9%), mens fraksjonene plast (+4,8%), glass (+7,0%), matavfall (+4,7%) og farlig avfall (+10,3%) øker. Disse tallene tyder på at kildesorteringen fortsatt går framover, men restavfall er fortsatt den desidert største fraksjonen og utgjør 42 % av avfallet fra husholdningene.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE