Hydro vil gjenvinne elbil-batterier

På årets Grønn Konkurransekraftdag 5. mars presenterte Christian Rosenkilde fra Norsk Hydro selskapets prosjekt for gjenvinning av litiumbatterier. – Nye EU-krav og Norges posisjon på elbil-markedet gjør at vi tror dette kan bli et interessant forretningsområde, sa han.
Christian Rosenkilde i Hydro mener det er mulig å etablere en lønnsom gjenvinning av elbil-batterier i Norge.
Christian Rosenkilde i Hydro mener det er mulig å etablere en lønnsom gjenvinning av elbil-batterier i Norge.

Gjenvinning er ikke noe nytt for Hydro, smelteverket i Holmestrand tar imot alle landets drikkebokser. Også batteriene i en elbil inneholder en god del aluminium, og de mer verdifulle grunnstoffene litium, kobolt og nikkel som gjør at Hydro tror det kan bli ekstra lønnsomt.

Salget av elbiler har virkelig skutt fart, i februar utgjorde det mer enn 40 % av nybilsalget her i landet. Foreløpig utgjør ikke utrangerte batterier noe stort problem, men allerede i 2025 venter man at dette vil utgjøre flere tusen tonn i Norge. Og globalt mener man at rundt 500 000 tonn litiumbatterier da vil være tilgjengelig for gjenvinning. Og det er bare starten, mengden vil øke betydelig i følgende år.

Litiumbatteriene inneholder faktisk ikke mer enn rundt 2 prosent litium, til gjengjeld er dette verdifullt, Rosenkilde opererte med en pris på 75 $ pr kg (p.t. ca 650 kroner). Også den fokuserte ingrediensen kobolt er verdifull, her er verdensmarkedets pris nå rundt 40 $ pr kg (ca 345 kroner). Kobolt utgjør i snitt rundt 5 prosent av elbilbatteriene, rundt 40 % av all tilgjengelig kobolt brukes i batterier og Kongo står for en stor del av verdensproduksjonen. Interessen for å få til en effektiv gjenvinning er med andre ord stor.

Men batteriene i elbilene er komplekse strukturer oppbygd av en mengde små celler, ikke akkurat designet for gjenvinning. De verdifulle stoffene er fordelt og blandet med grafitt.

Mer enn 200 000 biler med slike batterier ruller nå rundt i Norge, det betyr at titusenvis av tonn etter hvert vil utrangeres og forhåpentligvis gjenvinnes.

Mer enn 200 000 biler med slike batterier ruller nå rundt i Norge, det betyr at titusenvis av tonn etter hvert vil utrangeres og forhåpentligvis gjenvinnes.

– En rekke mindre aktører gjenvinner disse batteriene allerede. Det foregår da enten som en smelteprosess, da får man tak i kobber, kobolt og nikkel, mens litium, mangan, aluminium og jern felles ut i slagget. Men det er også mulig å putte batteriene inn i en shredder, da er det etterpå mulig å få tak i mer av de verdifulle stoffene ved hjelp av magneter og vindsikter, forklarte Rosenkilde.

Og det er en slik prosess Hydro ser for seg. I samarbeid med blant andre Batteriretur og metallkonsernet Glencore, som blant annet produserer nikkel og kobolt i Kristiansand, har man etablert prosjektet LIBRES. – Målet er å få frem underlag til å etablere et pilotanlegg som er stort nok til å håndtere det norske volumet i 2024. Det må bestå av en robotisert demontering, fulgt av en deaktivering av cellene og tilslutt fysiske og kjemisk prosesser for å skille de verdifulle stoffene fra hverandre. Disse kan så selges videre til eksisterende produsenter av batterimaterialer. Vi tror altså det er mulig å lage en business ut av dette med utgangspunkt i Norges unike posisjon på elbilmarkedet, sa Rosenkilde.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE