I gang med materialgjenvinning av trevirke

Burkhard Rüther, regionsjef Sør i Ragn-Sells, presenterte 23. mai selskapets opplegg for materialgjenvinning av trevirke på konferansen Skog og Tre. I første omgang skal 25 000 tonn flis av ubehandlet returvirke eksporteres til det internasjonale konsernet Kronospan, som skal produsere sponplater av flisa. Dette selskapet har produksjon i mange europeiske land, blant annet Latvia.
Flisa som skal materialgjenvinnes må stamme fra ubehandlet trevirke.
Flisa som skal materialgjenvinnes må stamme fra ubehandlet trevirke.

Rüther forteller til Kretsløpet at det er ubehandlet trevirke som hovedsakelig sorteres ut fra næringsavfallet som flises og eksporteres, og at den første båtlasten snart skal sendes. – Flisa fra det norske returtrevirke har god kvalitet, fordi det består av så mye heltre. Returtrevirke inneholder ellers ofte mer laminat og plater, og da blir flisa dårligere egnet til materialgjenvinning, sa han.

Ragn-Sells samler årlig inn rundt 150 000 tonn returtrevirke, og langt det meste går til energigjenvinning i Sverige. Men økonomisk betyr ikke den nye løsningen så mye. – Vi får litt betalt for flisa, men ikke nok til å dekke transportkostnadene. Det er også situasjonen for flisa som går til Sverige, sa Rüther. Han kom også med et hjertesukk over hvilket byråkrati denne eksporten utløser. Man kan sende av gårde en båtlast med tømmer eller trelast når og hvor som helst. Men for å sende denne flisa kreves tillatelse fra myndighetene både i Norge og i mottakslandet. Det har tatt nesten et år å få dette i orden, sa han.

Burkhard Rüther har bakgrunn fra treforedlingsindustrien. Nå vil han gjerne forsyne den med råstoff basert på returtre.

Burkhard Rüther har bakgrunn fra treforedlingsindustrien. Nå vil han gjerne forsyne den med råstoff basert på returtre.

Men Rüther presenterte også et adskillig mer kortreist alternativ for materialgjenvinning av trevirke. – Vi har fått midler fra Innovasjon Norge til å starte et prosjekt i samarbeid med den nylig oppstartede massivtreprodusenten Splitkon i Modum. Opplegget er at vi samler inn heltre av spesifisert dimensjon i egne bokser på byggeplasser og gjenvinningsstasjoner, og at disse inngår direkte i de krysslimte elementene som Splitkon produserer. Mye ganske nytt treverk kasseres på de fleste byggeplasser, vi er spent på om vi kan få tak i et volum som gjør dette interessant, sa han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE