Ingen avfallsvekst, men fortsatt nedgang i materialgjenvinningen

Avfallsregnskapet for 2018 viser at det dette året ble produsert 11,8 millioner tonn avfall i landet, en ørliten nedgang fra året før. Men materialgjenvinningen fortsetter nedover, til 40,5 %, inkludert biologisk behandling. Dette er det laveste tallet siden 1999.

Som figuren viser har materialgjenvinningen falt jevnt og trutt siden «toppåret» 2011, da 50,6 % ble materialgjenvunnet. Andelen avfall til forbrenning var nær uendret fra 2017 til 2018, men også her har det vært en reduksjon de foregående årene. I 2011 ble 41,4 % sendt til forbrenning, i 2018 var tallet 32,7 %. Med en energiutnyttelsesgrad på 78 % i forbrenningsanleggene gir dette et bidrag til den totale gjenvinningsgraden på 25,4 %. Den kommer da opp i 66 % tilsammen, og er altså ganske langt unna det nasjonale målet på 80 %.

En liten trøst er det at mengden til deponi ikke øker fra 2017 til 2018. Fra 2011 til 2017 økte andelen ifølge SSB-tallene fra 5, 5 til 18,5 %, mens det i 2018 var 18,0 % som havnet på deponi. Her dominerer betong og tegl, som det i 2018 ble deponert 742 000 tonn av.  Som tidligere omtalt har strenge grenseverdier for blant annet krom redusert gjenbruk av betong, men her er det varslet en forskriftsendring som skal gjør dette enklere.

SSB-tallene viser at det er nedgang i avfallsmengden både fra industri og bygge- og anleggsvirksomhet. Tjenesteytende næringer har en sterk vekst (7 %) mens mengden husholdningsavfall er stabil.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE