Kjemisk gjenvinning av plast seiler opp

Ralf Schopwinkel (t.h.) i Geminor skal forsyne Quantafuels anlegg i Skive med plastavfall. Product manager Idar Alvestad presenterte opplegget pa Norwaste sin ettars-markering i juni.

Materialgjenvinningen av kildesortert plast fra husholdningene er under sterkt press. Men nå drar Quantafuel i gang sin fabrikk for kjemisk gjenvinning i Skive i Danmark. Og forutsatt at petrokjemiske råvaren som produseres her brukes til produksjon av ny plast godkjenner Miljødirektoratet dette som materialgjenvinning.

 

Og det skal være på plass, hele Quantafuels produksjon skal gå til produksjon av ny plast ved den tyske kjemigiganten BASF sitt anlegg i Ludvigshafen. BASF har også blitt største aksjonær i Quantafuel, gjennom å gå inn med rundt 200 millioner kroner til etableringen i Skive.

Det ligger dermed til rette for en ny, stor og hardt tiltrengt avsetningskanal for den norske husholdningsplasten. Tidligere i juni signerte Grønt Punkt Norge og Quantafuel en kontrakt på leveranse av inntil 10 000 tonn plastemballasje. Det norske avfallsselskapet Geminor har påtatt seg å forsyne fabrikken i Skive med alle de 20 000 tonn som fabrikken trenger når den kommer i full drift, etter planen i løpet av høsten.

Her forteller Ralf Scöpwinkel, COO i Geminor, at de har etablert et sorteringsanlegg i Landskrona i Sverige, der de skal sortere ut den kvaliteten som er optimal for Quantafuel. – Fordelen er jo at de kan ta imot ulike plasttyper som PP, PE, PEHD og PS i blanding. For mye PET er ikke ønsket på grunn av at den inneholder for mye oksygen, forklarer Schöpwinkel, som sendte av gårde de første 500 tonnene til Skive i slutten av mai.

Og prosessen hos Quantafuel går kort fortalt ut på at plastavfallet varmes opp til 450 grader i en oksygenfri atmosfære (pyrolyse) og dermed blir til gass. Og ved hjelp av en patentert katalysatoren syntetiseres denne gassen til nye hydrokarbonkjeder med 6-30 karbonatomer, som altså kan bli til syntetisk diesel eller brukes som råstoff for nye plastprodukter.

Å få godkjent kjemisk gjenvinning av plast som materialgjenvinning har ikke vært noen selvfølge. Produktet fra prosessen er godt egnet som drivstoff, men det som skjer i en forbrenningsmotor er jo en engangsforeteelse. Men når alt skal gå til produksjon av ny plast stiller saken seg annerledes, noe seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet  bekrefter. – Kjemisk gjenvinning faller innenfor definisjonen dersom det produseres nye produkter eller materialer, typisk plastråvare. Hvis det produseres drivstoff faller prosessen ikke innenfor definisjonen av materialgjenvinning. Vi har orientert om dette i dialog med Plastretur og andre aktører, men presisert at det ved rapportering av materialgjenvinning av plastemballasje kun kan rapporteres på det som faktisk brukes til produksjon av nye materialer, men ikke drivstoff. Dette følger allerede av dagens regelverk, og innebærer ikke noen ny godkjenning Miljødirektoratet har gitt, sier hun til Kretsløpet.

 

Seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet bekrefter at plast som leveres til anlegget i Skive kan godkjennes som materialgjenvunnet – vel og merke dersom hydrokarbonene går videre til ny plastproduksjon.

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE